Folkhögskolor i Vård- och omsorgscollege

Fårn 2020 är folkhögskolor välkomna att ansluta sig till certifierad samverkan inom Vård- och omsorgscollege (VO-College) om de erbjuder VO-College och Skolverkets gemensamma yrkespaket till undersköterska eller vårdbiträde.

Folkbildningsrådet, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans tagit fram ett intyg för studerande vid folkhögskola. De studerande använder intyget när de söker till högskolan eller yrkeshögskolan.  I intyget kan övriga behörigheter och förkunskaper dokumenteras som intygar att den studerande har inhämtat kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i gymnasiala kurser.

Intyget gör det möjligt för folkhögskolor som erbjuder vård- och omsorgsutbildningar att ansluta sig till VO-College även om de saknar betygsrätt.

Folkhögskolorna är ett viktigt och välkommet komplement till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Deras arbete kommer bidra till att fler får möjlighet att utbilda sig och därmed öka andelen utbildade inom vård och omsorg.

 

 

 

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

VO-College – viktig utbildningspartner i välfärdsteknik

Fritt fram för folkhögskolor att ansluta sig till Vård- och

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR