Intyg för vårdbiträde

Elever som har gått utbildning till vårdbiträde i ett VO-College har rätt att få ett intyg som styrker det.

Som en följd av den avsiktsförklaring som träffats mellan Sveriges kommuner och landsting och Kommunal om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård har föreningen VO-College godkänt utbildningen till vårdbiträde. Elever som genomfört utbildningen får ett intyg.

Utbildningen omfattar 800 gymnasiepoäng från Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnen.

För att få intyg för vårdbidräde ska eleven vara godkänd i följande ämnen:

Hälsopedagogik, 100 poäng
Medicin 1, 150 poäng
Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
Psykiatri 1, 100 poäng
Psykologi 1, 50 poäng
Specialpedagogik 1, 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng

 

Läs: Avsiktsförklaring mellan Kommunal och SKL om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare