Årets handledare

Vi uppmärksammar engagerade och kunniga handledare genom utmärkelsen Årets handledare. Regionala college kan nominera var sin kandidat till utmärkelsen.

På arbetsplatser som är knutna till Vård- och omsorgscollege finns handledare som gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén på arbetsplatserna och för elevernas utbildning. Handledarna är nyckelpersoner i lärandet på arbetsplatsen.

Nomineringen sker i två steg – regionalt och nationellt. Regionalt college utser en kandidat och nominerar denne till den nationella utmärkelsen som delas ut vid rikskonferensen i Stockholm i november/december.

Handledaren handleder elever på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram och Barn- och fritidsprogram samt motsvarande vuxenutbildning, studerande på Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg, elever som validerar, anställda på yrkesintroduktionsavtal eller andra nyanställda.

Vem kan bli nominerad?

För att bli nominerad till årets handledare ska personen vara utbildad på Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete utgång mot funktionshinder eller därmed likvärdig utbildning. Handledaren ska också ha en handledarutbildning som är godkänd inom Vård- och omsorgscollege.

Regional utmärkelse

Regionalt VO-College utser en jury med t ex lärare, arbetsgivare och fackliga representanter. Juryn kan även fungera som arbetsgrupp och sköta administration och information kring utmärkelsen regionalt. Arbetsgruppen har bland annat till uppgift att informera utbildare och arbetsplatser inom regionalt college.

Regional jury utser en kandidat och anmäler denna till den nationella juryn med en tydlig motivering till nomineringen. Kandidaten kan uppmärksammas med en utmärkelse på hemmaplan eller om regional jury så väljer sänds nomineringen direkt till nationell jury. Regional samordnare är länken mellan regional- och nationell jury.

Mall för regional utmärkelse

Det finns en mall för den regionala utmärkelsen som går att beställa från VO-College kansli. Den kan lätt göras om till en lokal utmärkelse om det är aktuellt.

Nationell utmärkelse

Den nationella juryn består av VO-College nationella råd där föreningens medlemmar är representerade. De utser Årets handledare.

Årets handledare bjuds in till VO-College rikskonferens där hen får ta emot utmärkelsen. Resa och hotellvistelse en natt i Stockholm ordnas och bekostas av föreningen.

Övriga nominerade bjuds in till rikskonferensen men resan och eventuell övernattning bekostas inte av föreningen. Förbered arbetsgivaren på att er kandidat behöver vara ledig då.

När den nationella juryn har valt vem som ska få utmärkelsen får samtliga nominerade och berörda regionala samordnare information om de får utmärkelsen eller inte. Årets handledare och det college som hen tillhör ska inte gå ut med informationen förrän efter att utmärkelsen har delats ut vid rikskonferensen.

Nomineringsförfarande

Den nationella nomineringen görs i en länk som är öppen under sommaren. Kansliet sänder länken till regionala samordnare. Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter till den nominerade, den nominerades utbildning samt motiveringar till fyra kriterier.

Kriterier

Skriv en motivering till var och en av de fyra kriterierna. Motiveringen får innehålla högst 1500 tecken totalt för de fyra kriterierna tillsammans.

Handledaren

  • Är en god ambassadör för vård- och omsorgsyrket
  • Har ett gott bemötande av de studerande, brukare och arbetskamrater
  • Har en förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö/arbetsmiljö
  • Är en inspirerande och stöttande handledare

Avsluta med en kortfattad motivering till varför hen är utsedd till Årets handledare regionalt utifrån det ni skrivit i kriterierna.

Handledarens utbildning

Här ska det framgå vilken utbildning handledaren har för sitt yrke och sitt uppdrag som handledare.

Handledarens kontaktuppgifter

  • Namn
  • Epost
  • Mobil
  • Arbetsgivare

Tidsplan

Regional uttagning Under våren, datum sätts regionalt
Nationell nominering Den 1 juni - 31 augusti
Utmärkelsen delas ut vid rikskonferensen i Stockholm November/december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

VO-College – viktig utbildningspartner i välfärdsteknik

Fritt fram för folkhögskolor att ansluta sig till Vård- och

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR