Årets handledare

Vi uppmärksammar engagerade och kunniga handledare genom utmärkelsen Årets handledare. Regionala college kan nominera var sin kandidat. De nominerade bjuds in till den årliga rikskonferensen där vinnaren tar emot utmärkelsen.

Handledarna är nyckelpersoner

På arbetsplatser som är knutna till Vård- och omsorgscollege finns handledare som gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén på arbetsplatserna och för elevernas utbildning. Handledarna är nyckelpersoner i lärandet på arbetsplatsen.

De handleder elever på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram och Barn- och fritidsprogram samt motsvarande inom vuxenutbildning och folkhögskola. Studerande vid yrkeshögskola, validander, prao och nyanställda.

(På bilden: Årets handledare 2019 Börje Nilsson från Östersund tar emot utmärkelsen av juryns ordförande Elisabeth Haug.)

Nominering i två steg

Nomineringen sker i två steg – regionalt och nationellt. Regionalt college utser en kandidat och nominerar denne till den nationella utmärkelsen som delas ut vid rikskonferensen i Stockholm. Normalt sker den regionala processen under våren och nomineringen lämnas till kansliet under sommaren. På grund av omständigheter kring covid-19 skjuts tidsplanen för den nationella nomieringen fram några månader till hösten 2020. Nomineringar lämnas i avsedd länk den 1 augusti till den 30 november.

Regional utmärkelse

Regionalt Vård- och omsorgscollege utser en jury för att hantera utmärkelsen Årets handledare. Hur de väljer att uppmärksamma sin kandidat kan variera. I många fall uppmärksammas hen regionalt men juryn kan också välja att nominera direkt till den nationella utmärkelsen. Läs mer om hanteringen av den regionala utmärkelsen.

Nationell utmärkelse

En nationell jury utser Årets handledare. Den består av Vård- och omsorgscollege nationella råd där föreningens medlemmar är representerade. Juryns ordförande överlämnar utmärkelsen.

Vem kan bli nominerad?

För att bli nominerad till Årets handledare ska personen vara utbildad på Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete utgång mot funktionshinder eller därmed likvärdig utbildning. Handledaren ska också ha en handledarutbildning som är godkänd inom Vård- och omsorgscollege.

När och hur nomineringen görs

Regionala college nominerar sin kandidat till den nationella juryn under hösten. 
Läs mer om nominering och tidsplan

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt