Framtid vård och omsorg Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg blivit beviljade att bedriva Framtid vård och omsorg Kronoberg, ett ESF-projekt som fokuserar på fortbildning av personal inom vård och omsorg. Tillsammans skapar vi Sveriges bästa vård och omsorg 2021!

Om projektet

Framtid vård och omsorg Kronoberg satsar på undersköterskor, skötare, stödassistenter och liknande yrkesgrupper. Projektet sträcker sig över tre år med syfte att fortbilda vård- och omsorgspersonal för att bättre möta framtiden. Totalt ska ca 800 yrkesverksamma utbildas.

Fokusområden

Projektet fokuserar på tre områden där kompetensutveckling och lärande arbetsplatser är främsta arbetssätt.

 • Utveckla, anpassa och förbereda verksamheter för att öka attraktionen, jämställdhet och mångfald till yrket genom att bland annat kompetensutveckla inom bemötande, handledning- och språkombudskompetens.
 • Höja kunskapen, tillgängliggöra och utveckla verksamheter som kan bättre nyttja digitaliseringsmöjligheter inom vård och omsorg.
 • Utveckla, testa och tillämpa nya arbetssätt i verksamheter för att nå strukturella förändringar som vård och omsorg behöver för att bättre möta framtiden.

Under projektets genomförandefas kommer åtta testenheter att få ta del av samtliga kompetenshöjande insatser och utbildningar. För att kunna följa upp och utvärdera insatserna utifrån olika perspektiv kommer även en referensgrupp att sättas samman. Referensgruppen kommer att bestå av undersköterskor och liknande yrkesgrupper, elever och utbildare, enhetschefer och avdelningschefer, arbetsförmedlingen samt en följeforskare.

Vill du veta mer om projektet eller har ytterligare frågor och funderingar? Tveka inte på att kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Projektledare, Alexandra Forsman, 0709-844 861

Delprojektledare, Josefine Wilson, 0720-858 401

Delprojektledare, Josefina Ågren, 0709-844 455

Delprojektledare, Linda-Marie Petersson (föräldraledig)

Nyheter

 • 22jan2020

  NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

 • 22jan2020
 • 17jan2020

  Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande

 • 9jan2020

  Yh-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll

 • 19dec2019

  Nytt nationellt ESF- projekt beviljat!

 • 18dec2019

  Skolverkets revidering av Vård- och omsorgsprogrammet

 • 16dec2019

  Kansliet stängt över Jul och Nyår

 • 12dec2019

  Första steget mot en reglering av undersköterskeyrket

 • 10dec2019

  Det här hände vid Rikskonferens 2019

 • 9dec2019

  Rikskonferens 2019 - presentationer