Handledarutbildning

Som Handledare har du en viktig roll där du ansvarar för att emot elever och nya medarbetare på din arbetsplats.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till undersköterskor/skötare och/eller motsvarande. Du som går utbildningen ska ha en gymnasial utbildning inom yrkesområdet, vara en god förebild samt ha vilja, förmåga och intresse att vara en god handledare. 

Syfte

Syftet med handledarutbildningen är att skapa en ökad förståelse och insikt i de processer som kan uppkomma under den studerandes praktik. Som handledare ska en underlätta sammanvävningen av teoretiska och praktiska kunskaper. Vidare ska en stärka utvecklingen av ett reflekterande förhållningssätt i vård- och omsorgsarbetet. Tanken är att en ska utvecklas i sin roll som handledare och vara en god förebild för sin yrkesroll.

Handledarutbildning i tre steg

 • Steg 1 ger deltagarna möjlighet att arbeta som handledare för elever på reguljär utbildning (APL), praktikanter samt nyanställda
 • Steg 2 ger deltagarna möjlighet att arbeta som valideringshandledare, lärlingshandledare och handledare för Yrkeshögskolestuderande (YH)
 • Steg 3 ger deltagarna möjlighet att arbeta som handledare för handledare (steg 1 och steg 2)

Steg 1-2 genomförs till största delen av vård- och omsorgslärare som utbildare. Steg 3 genomförs till största delen av utbildare från arbetslivet med akademisk utbildning inom relevant yrkesområde. Utbildningen innehåller obligatoriska moment, enligt Vård-och omsorgscollege nationella riktlinjer.

Handledarutbildningen steg 1-3 ska genomsyras av kunskap om, och redskap för att kunna hantera de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning och ålder).

Tillsammans motsvarar steg 1 och steg 2 ”Vårdpedagogik och handledning” 100 poäng, som kan ingå som programfördjupning på Vård- och omsorgsprogrammet. Detta förutsätter en gemensam samhandling mellan utbildning och arbetsliv.

Steg 1 och steg 2 kan läsas sammanhängande eller var för sig. Förkunskaper inför steg 1 respektive steg 2 är Skolverkets webutbildningar för handledare.

Innehållet i utbildningen steg 3 är valt utifrån omvärldsanalys och riktade frågor till anställda inom Vård- och omsorgscollege samt de som har uppdrag motsvarande steg 3-handledare. Kurslitteraturen är vald utifrån adekvat innehåll, relevans för utbildningen, verksamheterna samt utgiven i närtid och personal som idag har uppdrag. Genomgången steg 3-utbildning leder till nationellt intyg. 

Läs mer om handledarutbildningens tre steg här! Information om anmälan och kommande utbildningar hittar du här

Nyheter

 • 22jan2020

  NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

 • 22jan2020
 • 17jan2020

  Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande

 • 9jan2020

  Yh-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll

 • 19dec2019

  Nytt nationellt ESF- projekt beviljat!

 • 18dec2019

  Skolverkets revidering av Vård- och omsorgsprogrammet

 • 16dec2019

  Kansliet stängt över Jul och Nyår

 • 12dec2019

  Första steget mot en reglering av undersköterskeyrket

 • 10dec2019

  Det här hände vid Rikskonferens 2019

 • 9dec2019

  Årets handledare 2019 kommer från Östersund