Kontakt och adresser

Här hittar du kontaktuppgifter till anställda på kansliet samt uppgifter som behövs vid leverenaser och fakturering.

Kansliet

På kanslet jobbar fyra personer. På bilden Carn Bergström, Ann Gripenlöf, Olga Orrit och Zenita Cider. Kontaktippgifter till dem hittar du här.

Besöksadress

Hornsgatan 15, Stockholm

Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege

118 82 Stockholm

Leveransadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege

Hornsgatan 15

118 46 Stockholm 

Fakturaadress

Elektronisk fakturaadress

Fakturor och fakturabilagor skickas till vår elektroniska fakturaadress.

Endast filer i formaten PDF, TIFF eller JPEG godtas. Filen får inte överskrida 2,5 MB och får enbart innehålla en faktura med bilagor.

Fysisk fakturaadress

Den fysiska fakturaadressen används enbart av de som inte kan skicka elektronisk faktura.

Föreningen Vård- och omsorgscollege

Kund-id FRX7251

FE301

105 69 Stockholm

Organisationsnummer

802464-0149

Bankgironummer

447-1652

 

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

VO-College – viktig utbildningspartner i välfärdsteknik

Fritt fram för folkhögskolor att ansluta sig till Vård- och

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR