Kontakt - Regionala samordnare

I varje regionalt college finns en samordnare med uppgift att hålla ihop det regionala arbetet. Samordnaren håller också kontakten med andra regionala college och med föreningen. En annan viktig funktion är att stötta blivande lokala VO-College både i ansökningsarbetet och i det fortsatta arbetet.

Samordnarna är ofta knutna till ett region- eller kommunalförbund.

Dalarna - Mika Söderström

 

Fyrbodal - Christina Wennerdal

 

Gävleborg -  Marina Mikkola

  

 

Göteborgsregionen - Ann-Cathrin Gilbertsson

  

 

Halland -  Eva Eberius

 

Jämtland - Gerd Ericsson

 

 

Jönköpings län - Pia Persson och Ingela Pettersson

Kalmar - Anja Karlsson 

 

Kronoberg - Catarina Lindahl-Petäjä

  

 

Norrbotten -  tillfälligt Lena Fälmann


Sjuhärad - Christina Player Pellby

 

Skaraborg - tillfälligt Lotta Engelbrektsson

 

Skåne - Susanne Rosenström

Stockholmsregionen - Aisha Amin

 

Västernorrland - Ingrid Säterberg

 

Sörmland - Marie Hallberg 

 

Uppsala län - Maria Larsson Vestin

 

Värmland - Leif Andersson

 

 

Västerbotten - Lena Lundqvist

 

Västmanland - Jonas Lostelius

 

Örebro län - Sara Norén och Fredrik Jönsson

 

 

Östergötland - Peter Hermansson

 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt