Kontakt - Regionala samordnare

I varje regionalt college finns en samordnare med uppgift att hålla ihop det regionala arbetet. Samordnaren håller också kontakten med andra regionala college och med föreningen. En annan viktig funktion är att stötta blivande lokala VO-College både i ansökningsarbetet och i det fortsatta arbetet.

Samordnarna är ofta knutna till ett region- eller kommunalförbund.

Dalarna - Christin Luthman

 

Fyrbodal - Christina Wennerdal

 

Gävleborg - Astrid Skoglund

 

 

Göteborgsregionen - Ann-Cathrin Gilbertsson

  

 

Halland - Annelie Malmberg

 

Höglandet - Ann-Marie Brandt 

 

 

Jämtland - Jan Persson

 

 

Kalmar - Mattias Nordqvist

 

Kronoberg - Catarina Lindahl-Petäjä

  

 

Norrbotten - Nuria Melé Aldenbäck

 

Sjuhärad - Charlotte Stigh-Brüsin

 

Skaraborg - Caroline Lennemar

 

Skåne - Gunilla Kajrup-Aspeborg

 

 

Stockholmsregionen - Aisha Amin

 

Södra Norrland - Ingrid Säterberg

 

Sörmland - Monica Andersson

  

 

Uppland - Elisabeth Adriansson Sandberg 

 

Värmland - Leif Andersson

 

 

Västerbotten - Lena Lundqvist

 

Västmanland - Emma Brusling

 

Örebro län - Sara Norén

 

 

Östergötland - Cecilia Andersson

 

 

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare