Nationella kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella kompetensrådet är ett nätverk där representanter från olika delar av landet bidrar till utveckling och nytänkande inom funktionshinderområdet.Vård- och omsorgscollege är värdorganisation för NKR sedan juni 2014. Kontakta representanterna i NKR.

"Kompetensrådet vill vara en drivkraft som genom samverkan vill utveckla och påverka kompetensfrågan på den nationella nivån". 

Denna viljeinriktning formulerades vid det första mötet med NKR i september 2010, och gäller fortfarande. 

Kompetensrådet består av personer från mer än 20 olika regioner/delregioner i landet, som på ett eller annat sätt arbetar med funktionshinderfrågor. De flesta representanterna i NKR har en koppling till ett regionalt eller lokalt Vård- och omsorgscollege, exempelvis genom att de finns med i en styrgrupp eller arbetsgrupp, men nätverket sträcker sig även utanför VO-College gränser.

Kompetensrådet träffas i snitt två gånger per år för att ta ett gemensamt grepp om de aktuella frågorna inom funktionshinderområdet, och för att samla på sig nyheter och omvärldsbevakning.  Utöver dessa stora nätverksträffar arbetar NKR i mindre arbetsgrupper kring aktuella frågor som exemplevis nationellt likvärdigt innehåll i Yh-utbildning till Stödpedagog.

Historia

NKR startades av projektet Carpe 2010 för att jobba nationellt och regionalt med frågor inom funktionshinderområdet. Det startade som ett storstadsnätverk i Stockholm, Göteborg och Malmö och utvidgades snart till att omfatta hela landet.

Projektet Carpe avslutades den 30 juni 2014 och man lämnade över värdskapet för NKR till Vård- och omsorgscollege.

Länk till NKRs tidigare hemsida

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner

Socialstyrelsen har skrivit en vägledning för genomförandeplaner till verksamheter inom funktionsnedsättning. Med kunskapsstödet vill de bidra till utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner. Innehållet handlar till största delen om hur de personer som får stöd, service eller omsorg kan bli delaktiga och få inflytande över insatsernas genomförande. Kunskapsstöd till verksamheter

Socialstyrelsen har också gjort ett stödmaterial som vänder sig i första hand till chefer i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Stödmaterial till chefer

Webbutbildningar

På Forum Carpes hemsida hittar du länkar till webbutbildningar som rör funktionshinderområdet. Listan fylls på allteftersom. Du hittar webbutbildningarna här: forumcarpe.se/webbutbildningar

Nyheter

 • 17jun2021

  Gemensamt brev till Lena Hallengren: LSS-lyft behövs nu!

 • 8dec2020

  Inbjudan till webbinarier med projekt Vi är med! våren 2021

 • 27jan2020

  FKS anordnar Inspirationsdagar 18-19 mars

 • 22jan2020

  NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

 • 22jan2020

  Yh-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll

 • 22jan2020
 • 21aug2019

  Intradagarna den 23-24 september 2019

 • 7feb2019

  NatioNationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildning till Stödpedagog

 • 3jul2018

  Webbutbildningar

 • 2maj2018

  Vi vill också älska