Certifiering utifrån kvalitetskriterier

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån kvalitetskriterier och resulterar i en certifiering.

Föreningen certifierar samverkan mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. De utbildningar som ingår är ungdomsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram samt Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete med inriktning mot funktionsnedsättning och motsvarande utbildning för vuxenstuderande. På flera orter ingår även yrkeshögskoleutbildning.

För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskriterier vara uppfyllda.

Arbetsliv och utbildning som vill samarbeta och bilda ett regionalt eller lokalt college eller fristående utbildare som vill ansluta sig till ett certifierat college kan ansöka om det. Ansökan skickas till VO-College kansli för behandling. Kansliet utser certifierare som tar kontakt med sökande för att komma överens om datum för certifieringsbesök. För arbetsgivare som vill ansluta sig till ett certifierat college räcker det med en regional eller lokal överenskommelse.

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt