Anslutande arbetsgivare

Arbetsgivare som vill ansluta till ett befintligt VO-College kan göra det efter godkännande av regional och lokal styrgrupp.

Offentlig arbetsgivare

Nya kommuner tas alltid emot i VO-College. Om en ny kommun endast är arbetsgivare räcker det med påskrivna avtal för att ansluta sig till ett lokalt college. Beslut tas i regional och lokal styrgrupp.

Handlingar som mejlas till kansliet

  • Godkännande av regional och lokal styrgrupp (protokoll/minnesanteckningar)

När kommunen är både arbetsgivare och utbildare behöver de gå igenom en ansökningsprocess för att ansluta sig till lokalt college och genomgå certifiering med besök av certifierare. Regional och lokal styrgrupp ska först godkänna anslutande kommun och utbildare, protokollen bifogas ansökan.

Handlingar som mejlas till kansliet

  • Ansökan om att anluta till lokalt VO-College utgår från ansökan till lokalt college
  • Gordkännande regionalt och lokalt (protokoll/minnesanteckningar)
  • Acceptansavtal (utifrån mall)

Privat arbetsgivare

Om den nya aktören är en privat arbetsgivare räcker det med påskrivna avtal och ett godkännande i regional och lokal styrgrupp. Rapporteras till kansliet i samband med årlig uppföljning.

Sammanslagning eller uppdelning av VO-College

Om redan certifierade lokala VO-College vill slå ihop sig med varandra krävs ingen ny certifiering. Detsamma gäller om ett lokalt college vill dela sig.

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR