Återcertifiering av Vård- och omsorgscollege

En certifiering i Vård- och omsorgscollege innebär rätten att använda namnet och logotypen i tre år. Därefter görs en återansökan som innebär en prövning av regionalt och lokala college. En godkänd återansökan innebär att certifieringen förlängs med fem år.

Vid återcertifieringen ska regionalt och samtliga lokala VO-College beskriva vilka mål de har uppnått eller reviderat sedan tidigare certifiering. Det ska också framgå vad och på vilket sätt regionalt och lokala VO-College ska utvecklas. I återansökan är det förändringar som ska redovisas utifrån tidigare ansökan.

Inför återcertifieringen

För att underlätta processen regionalt, lokalt och nationellt finns det en instruktion för återansökan och en mall att skriva den i.

Ansökan om återcertifiering mejlas till kansliet fyra månader innan pågående certifieringsperiod går ut. Det innebär att när certifieringsperioden slutar vid halvårsskiftet ska ansökan mejlas till kansliet innan februari månads utgång och när certifieringsperioden slutar vid årsskiftet ska ansökan mejlas till kansliet före augusti månads utgång.

Alla handlingar ska vara klara innan ansökan skickas så att det är en komplett återansökan som kommer till kansliet. Avtalen ska finnas med men ska inte vara undertecknade när ansökan skickas in eftersom certifierarna kan ha synpunkter på dem. Det finns en egen sida för vilka avtal som ska skrivas och vad de ska innehålla.

Certifieringsbesök

Vid återcertifieringen granskar föreningens certifierare det utvecklingsarbete som skett sen tidigare certifiering. Det är viktigt att processen har gått framåt så att den totala kvalitetsnivån ligger högre än före certifieringen.

Besöket tar två dagar - en dag för regionalt besök och en dag för besök i ett lokalt college. Vid det regionala besöket träffar certifierarna den regionala styrgruppen samt representanter för samtliga lokala styrgrupper.

Vid besöket i lokalt college besöker certifierarna en utbildare för att träffa lärare och elever och ser sig om på skolan. De besöker även en arbetsplats i vård- och omsorgsverksamheten för att träffa en chef och ett par handledare.

Under bifogade filer finns ett program för certifieringsbesök vid återcertifiering. I programmet finns hålltider och vilka personer som ska vara med men det behöver omarbetas utifrån regionala och lokala förutsättningar. Regional samordnare sätter ihop programmet i samråd med certifierarna inför besöket.

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR