Avgifter

Vid certifiering betalar regionala och lokala college samt anslutande utbildare en certifieringsavgift som är baserad på hur omfattande certifieringen är. Regionala college som redan är certifierade betalar även en årlig serviceavgift.

Serviceavgift

Regionala VO-College betalar en årlig serviceavgift på 43 000 kronor. Serviceavgiften är en regional anslutningsavgift för att vara VO-College och täcker bland annat kostnaderna för nationellt kansli, diplom, loggor, nätverksträffar, hemsida, administration och stöd vid behov. Serviceavgiften kommer från och med 2018 vara 46 000 kr/region. För regionala college som börjat sin ansökningsprocess men inte är certifierade är serviceavgiften 8 000 kronor. 

Avgift för certifiering och återcertifiering

Vid certifiering och återcertifiering tar föreningen ut en avgift som ska täcka kostnaderna för bedömning av ansökan, certifieringsbesök, certifikat och medverkan vid ceremoni.

Anslutande utbildare betalar en lägre certifieringsavgift där certifikat och medverkan vid ceremoni inte ingår. Certifikatet går att beställa till självkostnadspris.

Utbildningsanordnare som redan är certifierade i VO-College och vill komplettera med Barn- och fritidsprogrammet betalar en lägre avgift.

Certifieringsavgifter

Alla kostnader är exklusive moms.

 

Typ av certifiering Certifieringsbesök Kostnad
Regional certifiering 1 dag 30 000 kr
Lokal certifiering

1 dag

2 dagar

2 ½ dagar

30 000 kr

60 000 kr

62 000 kr

Anslutande utbildare till lokalt college ½-1 dag 18 000 kr

Komplettering med utbildning hos

certifierad utbildare

Inget besök 5 000 kr
Regional återcertifiering 2 dagar 60 000 kr

 

Avgift för regionala och lokala hemsidor

Regionala och lokala VO-College kan administrera sina sidor på VO-College.se och får då tillgång till fler funktioner. Den utökade versionen omfattar nyheter, undersidor, kalendarium och dokumentbank. Dokumentbanken är öppen och tillgänglig för alla men det går att dölja dokument om det finns ett sånt behov.

Regionala college betalar ett engångsbelopp på 5000 kronor för en utökad regional sida och ytterligare ett engångsbelopp på 5000 kronor för de lokala sidorna. Priset för lokala sidor är detsamma oavsett hur många lokala college som ingår.

Regionala och lokala college utser egna redaktörer som sköter sina respektive sidor.

Nationella Kompetensrådet - NKR

Yrkesutbildningar med många möjligheter!

ESF-projekt

Kunskapsguiden - För dig inom hälsa, vård och omsorg

Frågor & svar (FAQ)

Den fantastiska resan mot äventyret!!