Avgifter

Vid certifiering betalar regionala och lokala college samt anslutande utbildare en certifieringsavgift som är baserad på hur omfattande certifieringen är. Regionala college som redan är certifierade betalar även en årlig serviceavgift.

Serviceavgift

Regionala VO-College betalar en årlig serviceavgift på 46 000 kronor (uppdaterad från och med 2018). Serviceavgiften är en regional anslutningsavgift för att vara VO-College och täcker bland annat kostnaderna för nationellt kansli, diplom, loggor, nätverksträffar, hemsida, administration och stöd vid behov. För regionala college som börjat sin ansökningsprocess men inte är certifierade är serviceavgiften 8 000 kronor. 

Avgift för certifiering och återcertifiering

Vid certifiering och återcertifiering tar föreningen ut en avgift som ska täcka kostnaderna för bedömning av ansökan, certifieringsbesök, certifikat och medverkan vid ceremoni.

Anslutande utbildare betalar en lägre certifieringsavgift där certifikat och medverkan vid ceremoni inte ingår. Certifikatet går att beställa till självkostnadspris.

Utbildningsanordnare som redan är certifierade och vill utöka sitt utbud av utbildningar kan komplettera sin certifiering. De betalardå  en lägre avgift för den certifieringen eftersom processen är förkortad.

Certifieringsavgifter

Alla kostnader är exklusive moms.

 

Typ av certifiering Certifieringsbesök Kostnad
Regional certifiering 1 dag 33 000 kr
Lokal certifiering

1 dag

2 dagar

2 ½ dagar

33 000 kr

66 000 kr

68 000 kr

Anslutande utbildare till lokalt college ½-1 dag 20 000 kr

Komplettering med utbildning hos

certifierad utbildare

Inget besök 7 000 kr
Regional återcertifiering 2 dagar 65 000 kr

 

Avgift för regionala och lokala hemsidor

Regionala och lokala college kan administrera sina sidor på vo-college.se och får då tillgång till fler funktioner. Den utökade versionen omfattar nyheter, undersidor, kalendarium och dokumentbank. Dokumentbanken är öppen och tillgänglig för alla men det går att dölja dokument om det finns ett sånt behov.

Regionala college betalar ett engångsbelopp på 5000 kronor för en utökad regional sida och ytterligare ett engångsbelopp på 5000 kronor för de lokala sidorna. Priset för lokala sidor är detsamma oavsett hur många lokala college som ingår.

Regionala och lokala college utser egna redaktörer som sköter sina respektive sidor.

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt