Certifiering av yh-utbildning

Yh-utbildningar som vill ansluta till VO-College hanteras på ett annat sätt än utbildningar i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Yh-utbildningar kan ansluta sig till antingen regionalt eller lokalt college. Styrgruppen tar själv ställning till om yh-utbildningen ska ingå i samverkan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att besluta vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och bygger på samverkan utifrån arbetslivets behov. Därför gör föreningen inget certifieringsbesök.

Representanter för yh-utbildningen tecknar acceptansavtal om att ställa sig bakom den regionala ansökan och gällande avtal.

Handlingar som mejlas till kansliet

  • Acceptansaval
  • Godkännande av regional och eventuellt lokal styrgrupp (protokoll/minnesanteckningar)

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt