Certifikat

VO-College som blir certifierade får ett inramat certifikat som bevis på att de uppfyller kriterierna för VO-College. Certifikatet överlämnas av en certifierare när regionalt eller lokalt college ordnar en ceremoni för att fira certifieringen.  

Om ett VO-College vill ha fler certifikat går det att beställa från kansliet till självkostnadspris. De kostar 500 kronor styck exklusive moms plus porto. Certifikaten levereras utan ram.

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering