Certifikat

VO-College som blir certifierade får ett inramat certifikat som bevis på att de uppfyller kriterierna för VO-College. Certifikatet överlämnas av en certifierare när regionalt eller lokalt college ordnar en ceremoni för att fira certifieringen.  

Om ett VO-College vill ha fler certifikat går det att beställa från kansliet till självkostnadspris. De kostar 500 kronor styck exklusive moms plus porto. Certifikaten levereras utan ram.

Nationella Kompetensrådet - NKR

Snart, snart är det VM följ Sebbes resa till Abu Dahbi

ESF-projekt

Studiedag för skolledare, lärare med flera!

VO-Collegeveckan

Kunskapsguiden - För dig inom hälsa, vård och omsorg