Certifikat

När ett regionalt eller lokalt Vård- och omsorgscollege blir godkänt ordnar de ofta en ceremoni för att fira. Till ceremonin kommer en certifierare för att överlämna ett certifikat som visar att man är ett certifierat Vård- och omsorgscollege.

Verksamheter och utbildare som vill ha ett eget certifikat från lokalt college kan beställa det från kansliet till självkostnadspris.

Certifikatet kostar 1000 kronor exklusive moms och porto. Certifikatet levereras utan ram.

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt