Diplom från Vård- och omsorgscollege

Elever som slutför sin utbildning inom ett VO-College får diplom. De som inte uppfyller kraven fullt ut kan istället få ett intyg på sin utbildning.

Från vårterminen 2017 gäller nya regler för diplom för utbilding vid gymnasieskolan. Inom vuxenutbildningen i vård och omsorg gäller de nya reglerna från den 1 juli 2018. Reglerna för diplom inom vuxenutbildningen som bygger på Barn- och fritidsprogrammet är oförändrade liksom reglerna för diplom inom yrkeshögskolan.

Syftet med diplom

Diplomet är till för eleven som en sporre att fullfölja studierna och prestera lite mer. Det garanterar kvalitén i utbildningen genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är meriterande när eleven söker arbete men ska inte vara krav för anställning.

Vem kan få diplom?

Elever på ungdomsgymnasiet och elever vid vuxenutbildningen som uppfyller kraven för diplom samt elever vid yrkeshögskoleutbildning som får en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 

Vem kan skriva ut diplom?

Certifierade utbildare har rätt att skriva ut diplom till elever som avslutat sin utbildning inom ett VO-College.

Nya regler gäller från och med

  • Nya regler för diplom på Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet gäller från vårterminen 2017
  • Nya regler för diplom inom vuxenutbildningen vård och omsorg gäller från 1 juli 2018. Reglerna träder i kraft senare inom vuxenutbildningen för att ge eleverna möjlighet att lägga till de ämnen som saknas ifall de räknar med att bli klara med sina studier efter den 1 juli 2018. Likaså behöver vuxenutbildningen tid att ställa om för att kunna erbjuda svenska och samhällskunskap (som tidigare var frivilligt).
  • Reglerna för diplom inom vuxenutbildningen som bygger på Barn- och fritidsprogrammet är oförändrade
  • Reglerna för diplom inom yrkeshögskolan är oförändrade

Diplom från gymnasieskolan

Elever inom VO-College får diplom när de uppnått kraven för yrkesexamen och är godkända i vissa kurser. Ett krav inom VO-College är att eleven ska vara godkänd i 950 poäng i Vård- och omsorgsprogrammet respektive 550 poäng i Barn- och fritidsprogrammet av de programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng). 

Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända.  Kurserna svenska 1 eller svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända. För diplom från VO-College ska dessutom eleven vara godkänd i följande kurser.

Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesexamen 2250 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 950 poäng
Hälsopedagogik – 100 poäng
Medicin 1 – 150 poäng
Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
Psykiatri 1 – 100 poäng
Psykologi 1 – 50 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
Vård och omsorgsarbete 2 - 150 poäng

Programfördjupning 300 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 350 poäng
Engelska 5 – 100 poäng
Matematik 1a – 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Barn- och fritidsprogrammet

Yrkesexamen 2250 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 550 poäng
Hälsopedagogik – 100 poäng
Naturkunskap 1a2 – 50 poäng
Kommunikation – 100 poäng
Lärande och utveckling 100 poäng
Människors miljöer – 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap – 100 poäng

Inriktning Socialt arbete 300 poäng
Socialt arbete – 200 poäng
Sociologi – 100 poäng

Programfördjupning 300 poäng
Grundläggande vård och omsorg – 100 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Specialpedagogik 2 – 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 350 poäng
Engelska 5 – 100 poäng
Matematik 1a – 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Diplom från vuxenutbildningen

Vård- och omsorgsutbildning

Diplom från vuxenutbildningen för vård och omsorgsutbildning fram till den 30 juni 2018

1500 poäng där följande kurser ska vara godkända:

Programgemensamma ämnen 950 poäng
Svenska och Samhällskunskap är frivilliga och ger 1100 poäng av de programgemensamma ämnena till elever som väljer att läsa dem.

Programfördjupning 450 poäng
För elever som väljer att läsa Svenska och/eller Samhällskunskap räknas motsvarande poäng bort från programfördjupningen.

Gymnasiearbete 100 poäng

Följande regler för diplom från vuxenutbildningen gäller senast från 1 juli 2018

1500 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 950 poäng
Hälsopedagogik – 100 poäng
Medicin 1 – 150 poäng
Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
Psykiatri 1 – 100 poäng
Psykologi 1 – 50 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
Vård och omsorgsarbete 2 - 150 poäng

Programfördjupning 300 poäng
Kurser i Vård- och omsorgsutbildning

Gymnasiegemensamma ämnen 150 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng
Vård- och omsorgsutbildning

Barn- och fritidsutbildning

1500 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 550 poäng
Hälsopedagogik - 100 poäng
Naturkunskap 1a2 - 50 poäng
Kommunikation - 100 poäng
Lärande och utveckling - 100 poäng
Människors miljöer - 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap - 100 poäng

Inriktning Socialt arbete 300 poäng
Socialt arbete - 200 poäng
Sociologi - 100 poäng

Programfördjupning 400 poäng
Grundläggande vård och omsorg - 100 poäng
Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Specialpedagogik 2 - 100 poäng
Valfri kurs (ur Barn- och fritid) - 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 150 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk - 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng
Barn- och fritidsutbildning

Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg

Godkänd yrkeshögskoleexamen minst 200 poäng eller
Godkänd kvalificerad yrkeshögskoleexamen minst 400 poäng

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

ESF-projekt

Vägen till AbuDhabi fortsätter!

Sveriges Viktigaste Jobb!

Kunskapsguiden - För dig inom hälsa, vård och omsorg

Yrkesintroduktion inom äldre- och funktionshinderområdet