Diplom från Vård- och omsorgscollege

Elever som är klara med sin utbildning inom ett VO-College får diplom. De som inte uppfyller kraven fullt ut kan istället få ett intyg på sin utbildning.

Lokala college och anslutande utbildare får börja lämna ut diplom terminen efter att det har blivit certifierade. Arbetet med en lokal certifiering pågår under lång tid och genomsyrar utbildningen även tiden före certifieringen. Därför behöver inte hela utbildningen vara genomförd inom certifieringsperioden.

Diplom för vuxenutbildningen

För att få diplom från Vård- och omsorgscollege på vuxenutbildningen ska du ha minst betyg ”E” i:

950 poäng av de programgemensamma ämnena. Svenska och Samhällskunskap är frivilliga och ger dig 1100 poäng av de programgemensamma ämnena om du väljer att läsa dem.
450 poäng från kurserna på programfördjupningen. Om du valde att läsa Svenska och/eller Samhällskunskap kan du räkna bort motsvarande poäng från programfördjupningen.
100 poäng från Gymnasiearbetet.

Allt detta ska tillsammans bli minst 1500 gymnasiepoäng och då kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

Diplom för ungdomsgymnasiet

För att få diplom från Vård- och omsorgscollege på gymnasiet ska du ha minst betyg ”E” i:

600 poäng av de gymnasiegemensamma ämnena
1100 poäng av de programgemensamma ämnena
500 poäng av kurser ur programfördjupningen
200 poäng individuellt val
100 poäng från Gymnasiearbetet

Allt detta ska tillsammans bli minst 2500 gymnasiepoäng och då kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege. 

Yh-utbildning

Studerande som har fullföljt och är godkänd i alla kurser i en Yh-utbildning inom ett college får diplom.

Validerade och överförda betyg

Studerande som har validerat eller överfört betyg får diplom om utbildningen slutförs till minst 50 procent inom ett VO-College. Om mindre än 50 procent av poängen har lästs i VO-College skrivs ett intyg på de kurserna.

Underskrifter på diplomet

Skolans rektor och ordförande i lokal styrgrupp skriver under diplomet. Använd alltid benämningen ordförande i lokal styrgrupp.

 

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Resultat av "Fokus vård och omsorg"

Kunskapsguiden - För dig inom hälsa, vård och omsorg