Folkhögskolor i Vård- och omsorgscollege

Fårn 2020 är folkhögskolor välkomna att ansluta sig till certifierad samverkan inom Vård- och omsorgscollege (VO-College) om de erbjuder VO-College och Skolverkets gemensamma yrkespaket till undersköterska eller vårdbiträde.

Folkbildningsrådet, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans tagit fram ett intyg för studerande vid folkhögskola. De studerande använder intyget när de söker till högskolan eller yrkeshögskolan.  I intyget kan övriga behörigheter och förkunskaper dokumenteras som intygar att den studerande har inhämtat kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i gymnasiala kurser.

Intyget gör det möjligt för folkhögskolor som erbjuder vård- och omsorgsutbildningar att ansluta sig till VO-College även om de saknar betygsrätt.

Folkhögskolorna är ett viktigt och välkommet komplement till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Deras arbete kommer bidra till att fler får möjlighet att utbilda sig och därmed öka andelen utbildade inom vård och omsorg.

 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR