Diplom från Vård- och omsorgscollege

Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. De som inte uppfyller kraven fullt ut kan få ett intyg istället. Diplomet är en merit när eleven söker arbete men ska inte vara krav för anställning.

Utbildare som är certifierade i VO-College har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin gymnasie- eller vuxenutbildning i ett VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom.

Diplom kan också ges till elever vid certifierad yrkeshögskola som får en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 

Utbildningar som ger diplom

Läs mer om reglerna för respektive utbildning genom att klicka dig vidare.

Ungdomsgymnasiet – Yrkesexamen och godkänt i utvalda ämnen

Vård- och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet Socialt arbete inriktning mot funktionshinder

Vuxenutbildningen – 1500 godkända poäng i utvalda ämnen

Vård- och omsorgsutbildning
Barn- och fritidsutbildning Socialt arbete inriktning mot funktionshinder

Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg

Godkänd yrkeshögskoleexamen minst 200 poäng eller
Godkänd kvalificerad yrkeshögskoleexamen minst 400 poäng

Diplomen skrivs ut från hemsidan

Alla diplom och intyg skrivs ut från hemsidan och för att göra det behöves en inloggning. Du som är certifierad utbildare tar kontakt med VO-College kansli för att få inloggningen.

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Frågor & svar (FAQ)

Varför engagerar vi oss i yrkestävlingar?