Diplom från Vård- och omsorgscollege

Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete.

Certifierade skolor kan ge diplom

Skolor och utbildare som är certifierade har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin gymnasie- eller vuxenutbildning i VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom.

När en elev har läst hos fler än en utbildare inom VO-College är det utbildningsanordnaren där eleven slutför sin utbildning som utfärdar diplomet.

Utbildare som just blivit certifierade har rätt att skriva ut diplom så fort de är godkända trots att eleverna inte läst halva tiden i ett VO-College. Detta för att certifieringen föregås av en process då utbildaren ställer om till kraven för certifiering och jobbar i samverkan under den tiden.  

Intyg och intyg för vårdbiträde

Elever som inte uppfyller kraven för diplom kan få ett intyg som visar hur många poäng de läst i VO-College. 
Elever som läst yrkespaketet på 800 poäng till vårdbiträde får intyg för vårdbiträde. Intyg för vårdbiträde

Intyg för arbete eller vidareutbildning utanför Sveige

För elever som vill söka jobb eller vidareutbildning i ett annat land finns Europass som visar vilka yrkeskvalifikationer en person har efter avslutad utbildning från vård- och omsorgsprogrammet. Mer om Europass

Utbildningar som ger diplom

Ungdomsgymnasiet – Yrkesexamen och godkänt i utvalda kurser

Vård- och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet Socialt arbete inriktning mot funktionshinder

Vuxenutbildningen – 1500 godkända poäng i utvalda kurser

Vård- och omsorgsutbildning
Barn- och fritidsutbildning Socialt arbete inriktning mot funktionshinder

Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg

Godkänd yrkeshögskoleexamen minst 200 poäng eller
Godkänd kvalificerad yrkeshögskoleexamen minst 400 poäng

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt