Diplom från Vård- och omsorgscollege

Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete men ska inte vara krav för anställning.

Utbildare som är certifierade har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin gymnasie- eller vuxenutbildning i VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom. När en elev har läst hos fler än en utbildare inom VO-College är det utbildningsanordnaren där eleven slutför sin utbildning som utfärdar diplomet.

Utbildare som just blivit certifierade har rätt att skriva ut diplom så fort de är godkända trots att eleverna inte läst halva tiden i ett VO-College. Detta för att certifieringen föregås av en process då utbildaren ställer om till kraven för certifiering och jobbar i samverkan under den tiden.  

Elever som inte uppfyller kraven för diplom kan få ett intyg som visar hur många poäng de läst i VO-College alternativt få ett vårdbiträdesintyg om eleven uppfyller kravet för det intyget.

Diplom kan också ges till elever vid certifierad yrkeshögskola som får en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 

Utbildningar som ger diplom

Läs mer om reglerna för respektive utbildning genom att klicka dig vidare.

Ungdomsgymnasiet – Yrkesexamen och godkänt i utvalda kurser

Vård- och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet Socialt arbete inriktning mot funktionshinder

Vuxenutbildningen – 1500 godkända poäng i utvalda kurser

Vård- och omsorgsutbildning
Barn- och fritidsutbildning Socialt arbete inriktning mot funktionshinder

Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg

Godkänd yrkeshögskoleexamen minst 200 poäng eller
Godkänd kvalificerad yrkeshögskoleexamen minst 400 poäng

Diplomen skrivs ut från hemsidan

Alla diplom och intyg skrivs ut från hemsidan och för att göra det behöves en inloggning. Du som är certifierad utbildare tar kontakt med VO-College kansli för att få inloggningen.

 

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

VO-College – viktig utbildningspartner i välfärdsteknik

Fritt fram för folkhögskolor att ansluta sig till Vård- och

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR