Diplom från Vård- och omsorgscollege

Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. De som inte uppfyller kraven fullt ut kan få ett intyg istället. Diplomet är en merit när eleven söker arbete men ska inte vara krav för anställning.

Från vårterminen 2017 gäller nya regler för diplom för utbildning vid gymnasieskolan. Inom vuxenutbildningen i vård och omsorg gäller de nya reglerna från den 1 juli 2018. Reglerna för diplom inom vuxenutbildningen som bygger på Barn- och fritidsprogrammet är oförändrade liksom reglerna för diplom inom yrkeshögskolan.

Utbildare som är certifierade i VO-College har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin gymnasie- eller vuxenutbildning i ett VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom.

Diplom kan också ges till elever vid certifierad yrkeshögskola som får en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 

Utbildningar som ger diplom

Läs mer om reglerna för respektive utbildning genom att klicka dig vidare.

Ungdomsgymnasiet – Yrkesexamen och godkänt i utvalda ämnen

Vård- och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet Socialt arbete inriktning mot funktionshinder

Vuxenutbildningen – 1500 godkända poäng i utvalda ämnen

Vård- och omsorgsutbildning
Barn- och fritidsutbildning Socialt arbete inriktning mot funktionshinder

Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg

Godkänd yrkeshögskoleexamen minst 200 poäng eller
Godkänd kvalificerad yrkeshögskoleexamen minst 400 poäng

Diplomen skrivs ut från hemsidan

Alla diplom och intyg skrivs ut från hemsidan och för att göra det behöves en inloggning. Du som är certifierad utbildare tar kontakt med VO-College kansli för att få inloggningen.

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

För dig som elev/studerande

ESF-projekt

Kunskapsguiden - För dig inom hälsa, vård och omsorg

Frågor & svar (FAQ)

Så blev VO-Collegeveckan 2017