Diplom från Vård- och omsorgscollege

Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete men ska inte vara krav för anställning.

Utbildare som är certifierade har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin gymnasie- eller vuxenutbildning i VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom. Undantaget är utbildare som just blivit certifierade. De har rätt att skriva ut diplom så fort de är godkända. Detta för att certifieringen föregås av en process då utbildaren ställer om till kraven för certifiering och jobbar i samverkan under den tiden.  

Elever som inte uppfyller kraven för diplom kan få ett intyg som visar hur många poäng de läst i VO-College.

Diplom kan också ges till elever vid certifierad yrkeshögskola som får en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 

Utbildningar som ger diplom

Läs mer om reglerna för respektive utbildning genom att klicka dig vidare.

Ungdomsgymnasiet – Yrkesexamen och godkänt i utvalda ämnen

Vård- och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet Socialt arbete inriktning mot funktionshinder

Vuxenutbildningen – 1500 godkända poäng i utvalda ämnen

Vård- och omsorgsutbildning
Barn- och fritidsutbildning Socialt arbete inriktning mot funktionshinder

Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg

Godkänd yrkeshögskoleexamen minst 200 poäng eller
Godkänd kvalificerad yrkeshögskoleexamen minst 400 poäng

Diplomen skrivs ut från hemsidan

Alla diplom och intyg skrivs ut från hemsidan och för att göra det behöves en inloggning. Du som är certifierad utbildare tar kontakt med VO-College kansli för att få inloggningen.

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare