Diplom från gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram inriktning Socialt arbete med utgång mot funktionshinder

Gymnasieelever får diplom när de uppnått kraven för yrkesexamen och är godkända i vissa kurser. Ett krav inom VO-College är att eleven ska vara godkänd i 500 poäng i Barn- och fritidsprogrammet av de programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng). 

Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända.  Kurserna svenska 1 eller svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända. För diplom från VO-College krävs lite mer och eleven ska vara godkänd i följande kurser.

Yrkesexamen 2250 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 500 poäng
Hälsopedagogik – 100 poäng
Kommunikation – 100 poäng
Lärande och utveckling 100 poäng
Människors miljöer – 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap – 100 poäng

Inriktning Socialt arbete 300 poäng
Socialt arbete – 200 poäng
Sociologi – 100 poäng

Programfördjupning 300 poäng
Grundläggande vård och omsorg – 100 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Specialpedagogik 2 – 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 400 poäng
Engelska 5 – 100 poäng
Matematik 1a – 100 poäng
Naturkunskap 1a1 - 50 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Bilaga till diplomet

Diplomet är en merit för eleven att lyfta i sitt CV och därför finns en bilaga till diplom från ungdomsgymnasiet som förklarar vad diplom står för. Skriv gärna ut det och ge det till eleven.

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR