Diplom från Vård- och omsorgscollege

Ett diplom från Vård- och omsorgscollege visar att du har gått en bred utbildning som håller hög kvalité och som är anpassad efter verksamhetens behov

Du kan få diplom efter slutförd utbildning om du har läst minst halva din utbildning på en skola som är certifierat VO-College. Om du går på gymnasiet och läser vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med social inriktning och yrkesutgång mot funktionshinderområdet, så ska du dessutom ha läst minst 2500 poäng, varav 2250 ska vara godkända (lägst betyg "E"). Det finns även krav på vilka kurser som du ska vara godkänd i, läs mer om det här:

Om du läser på vuxenutbildningen så ska du även där ha läst minst halva din utbildning på en skola som är certifierat VO-College. Utöver det så ska du vara godkänd (lägst betyg "E") i minst 1500 poäng. För att se exakt vilka kurser som ska ingå, klicka här:

Du kan även få diplom om du läst en utbildning på yrkeshögskolan som är certifierat VO-College. För att få diplom ska du vara godkänd i hela din utbildning, alltså godkänd yrkeshögskoleexamen på minst 200 poäng eller godkänd kvalificerad yrkeshögskoleexamen på minst 400 poäng-

Diplomet kan du använda när du ska söka jobb. Då ser arbetsgivaren att du har gått en bred utbildning som håller hög kvalité och som är anpassad efter verksamhetens behov. Diplomet kan vara meriterande, men det finns inget nationellt krav på diplom för att vara anställningsbar.

Läs mer exakt vad som krävs för att få diplom här: Diplom från Vård- och omsorgscollege

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Gymnasiearbetet kan ersättas av Vård och omsorgsspecialiseri

Varför engagerar vi oss i yrkestävlingar?