Elever på högstadiet

Att visa upp branschens bredd och möjligheterna med utbildning och sedan arbete inom vård och omsorg för elever på högstadiet som står inför sitt gymnasieval är avgörande. Även om forskning visar att valet av utbildning är något som bearbetas under hela livet och till stor del påverkas av uppväxtmiljö, bakgrund och kön, så kan en väl genomförd informationsinsats riktad till målgruppen göra så att elever väljer en utbildning som inte nödvändigtvis faller innanför de rådande normerna eller de förväntningar som omgivningen har. 

Aktiviteter:

NKR synliggör området stöd till personer med funktionsnedsät

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt