Antal arbetsgivare

... nästan 220 kommuner ingår i VO-College, tillsammans med 19 regioner och landsting och 90 privata verksamheter?

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare