Antal arbetsgivare

... nästan 220 kommuner ingår i VO-College, tillsammans med 19 regioner och landsting och 90 privata verksamheter?

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt