Antal arbetsgivare

... nästan 220 kommuner ingår i VO-College, tillsammans med 19 regioner och landsting och 90 privata verksamheter?

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

VO-College – viktig utbildningspartner i välfärdsteknik

Fritt fram för folkhögskolor att ansluta sig till Vård- och

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR