Antal arbetsgivare

... nästan 220 kommuner ingår i VO-College, tillsammans med 19 regioner och landsting och 90 privata verksamheter?

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

NKR synliggör området stöd till personer med funktionsnedsät

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska