Antal arbetsgivare

... nästan 220 kommuner ingår i VO-College, tillsammans med 19 regioner och landsting och 90 privata verksamheter?

Nationella Kompetensrådet - NKR

Tack, för 10 år av samverkan!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Språkombud stärker arbetsplatsen

Sökes: Framgångsrika modeller för handledning!