Handledarutbildning

... VO-College har nationella riktlinjer för handledarutbildning i tre steg?

Från och med den 1 juli 2016 används den nationella handledarutbildningen steg 1 och 2 i alla Vård- och omsorgscollege. Material för handledarutbildning steg 1, 2 och 3 finns på hemisdan, samt en film från implementeringskonferenserna. Klicka här för att läsa mer! 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt