Handledarutbildning

... VO-College har nationella riktlinjer för handledarutbildning i tre steg?

Från och med den 1 juli 2016 används den nationella handledarutbildningen steg 1 och 2 i alla Vård- och omsorgscollege. Material för handledarutbildning steg 1, 2 och 3 finns på hemisdan, samt en film från implementeringskonferenserna. Klicka här för att läsa mer! 

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

NKR synliggör området stöd till personer med funktionsnedsät

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska