Handledarutbildning

... VO-College har nationella riktlinjer för handledarutbildning i tre steg?

Från och med den 1 juli 2016 används den nationella handledarutbildningen steg 1 och 2 i alla Vård- och omsorgscollege. Material för handledarutbildning steg 1, 2 och 3 finns på hemisdan, samt en film från implementeringskonferenserna. Klicka här för att läsa mer! 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018