Högskoleutbildning

... 31 procent av de elever som gått ut Vård- och omsorgsprogrammet påbörjar en högskoleutbildning inom tre år?

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan