Högskoleutbildning

... 31 procent av de elever som gått ut Vård- och omsorgsprogrammet påbörjar en högskoleutbildning inom tre år?

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt