Högskoleutbildning

... 31 procent av de elever som gått ut Vård- och omsorgsprogrammet påbörjar en högskoleutbildning inom tre år?

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018