Högskoleutbildning

... 31 procent av de elever som gått ut Vård- och omsorgsprogrammet påbörjar en högskoleutbildning inom tre år?

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR