Högskoleutbildning2

... de vanligaste högskoleutbildningarna efter Vård- och omsorgsprogrammet är till sjuksköterska och lärare?

Nationella Kompetensrådet - NKR

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018