Högskoleutbildning2

... de vanligaste högskoleutbildningarna efter Vård- och omsorgsprogrammet är till sjuksköterska och lärare?

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

NKR synliggör området stöd till personer med funktionsnedsät

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska