Högskoleutbildning2

... de vanligaste högskoleutbildningarna efter Vård- och omsorgsprogrammet är till sjuksköterska och lärare?

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt