Högskoleutbildning2

... de vanligaste högskoleutbildningarna efter Vård- och omsorgsprogrammet är till sjuksköterska och lärare?

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare