Högskoleutbildning2

... de vanligaste högskoleutbildningarna efter Vård- och omsorgsprogrammet är till sjuksköterska och lärare?

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt