det finns 22 regionala och drygt 90 lokala

... det finns 22 regionala och drygt 90 lokala VO-College?

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare