det finns 22 regionala och drygt 90 lokala

... det finns 22 regionala och drygt 90 lokala VO-College?

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR