det finns 22 regionala och drygt 90 lokala

... det finns 22 regionala och drygt 90 lokala VO-College?

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt