vård- och omsorgsprogrammet en modern utbildning

... vård- och omsorgsprogrammet är en modern utbildning som kan leda till både jobb och vidare studier?

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt