vård- och omsorgsprogrammet en modern utbildning

... vård- och omsorgsprogrammet är en modern utbildning som kan leda till både jobb och vidare studier?

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt