delar av utbildningarna är på en arbetsplats?

... delar av utbildningarna är på en arbetsplats?

Nationella Kompetensrådet - NKR

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018