VO-College omfattar flera olika utbildningar?

... VO-College omfattar flera olika utbildningar?

Du kan gå Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet på gymansenivå, samt motsvarande på vuxenutbildningen. Det finns även flera Yrkeshögkosleutbildningar inom Vård- och omsorgscollege. Om du vill veta mer om de olika sätten att studera inom Vård- och omsorgscollege, klicka här!

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt