Filmer

På den här sidan hittar du relaterade filmer till Språkombudskonceptet.

 

Språkombud på arbetsplatsen Arbetsam

 

 

 

 

 

Språkstöd till Demens ABC

"Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud?" - med Anders Johrén (Nyckeltalsinstitutet)

Maria Grans, chef på kirurgavdelning Ljungby lasarett   
 

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare