Handledarutbildning i 3 steg

JUST NU! Sökes: Modeller för handledning inom vård och omsorg!

Från och med den 1 juli 2016 ska den nationella handledarutbildningen steg 1 och 2 användas i alla Vård- och omsorgscollege. Material för handledarutbildning steg 1, 2 och 3 finns i dokumentbanken här på sidan.

Den 19 maj 2014 tog styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege beslut om riktlinjer för struktur och innehåll i en gemensam handledarutbildning i två steg. Handledarutbildningens steg 1 och 2 utgår från gymnasieskolans kurs ”Vårdpedagogik och handledning” 100 poäng. 

Genom finansiering via Skolverket har en arbetsgrupp bestående av tre regionala samordnare tagit fram lärar- och studiehandledningar för steg 1 och 2. Arbetsgruppen har även tagit fram ett tredje steg som är en utbildning för de som redan är handledare och som handleder handledare.

Det tredje steget möjliggör utveckling av handledarorganisationen på arbetsplatserna. Utbildningens struktur och innehåll för steg 3 har godkänts av styrelsen för Vård- och omsorgscollege den 22 oktober 2015. 

Lärar- och studiehandledningarna är framtagna för att underlätta och vara ett stöd i implementeringen.

Läs VO-College "Riktlinjer för Handledarutbildning"

Studie- och lärarhandledning för: 

 

Handledare steg 3 i VO-College Skåne

 

 

25 handledare steg 3 redo för sitt uppdrag i VO-College Västernorrland

 

 

Läs mer!

Implementering

Under hösten och vintern 2015 genomförde regionala samordnare för VO-College Skåne, Kronoberg och Södra Norrland fem implementeringskonferenser för de nya studie- och lärarhandledningarna för Handledarutbildning i tre steg, på olika platser i landet. Med på turnén var även Kerstin Sjösvärd, projektledare på Stockholms läns Äldrecentrum, som informerade om Språkombud och Demens ABC.