Modeller för handledning inom vård och omsorg

Nu kan du bidra till att sprida er modell och organisation för handledning! Som en del i ESF-projektet ”Fokus Yrkesutbildning VO” och det delprojekt som handlar om handledning, finns en förhoppning om att sprida olika modeller för handledning som redan genomförs i verksamheterna. Syftet är att inspirera och sprida dessa till regionala och lokala VO-College.

Till höger finns olika koncept för handledning från vård- och omsorgsverksamheter runt om i landet bifogade. Där hittar du också en mall som kan användas för att beskriva modellen och organisationen för handledning i aktuell verksamhet.

Mallen kan fyllas i av alla som arbetar i vård- och omsorgsverksamheter samt av andra som vill tydliggöra bra utvecklingsarbete som behöver spridas. Det är viktigt att det framgår vem som lämnat redogörelsen, funktion i organisationen, samt på vilket sätt hen har möjlighet att vara behjälplig vid spridning till andra organisationer. Eventuella underlag så som utvärderingar och rapporter får gärna bifogas.

Ifylld mall skickas till huvudprojektledare Carin Bergström och kommer så småningom att publiceras på den nationella hemsidan tillsammans med underlag från övriga verksamheter. På så sätt kan modeller för handledning spridas och inspirera övriga VO-College i landet till vidare arbetplatslärande och utveckling. 

Har du frågor om mallen eller om delprojektet för handledning, kontakta Carin Bergström. 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR