Handledning i praktiken - exempel från olika VO-College

På den här sidan kommer vi presentera exempel på hur olika VO-College arbetar med handledarutbilnding. 

Regionala samordnarna i Gävleborg, Norrbotten och Uppsala län såg behov av att utveckla ett material för att säkerställa en likvärdighet i handledarutbildningen i respektive län på ett resurseffektivt sätt. Ett gemensamt utvecklingsarbete genomfördes under 2019, som nu resulterat i ett material som kan användas.

VO-College Fyrbodal delar med sig av sitt upplägg av handledarutbildningen

Digitala handledarutbildningar

2020 var året då en del utvecklingsarbete och utbildningar, bland annat handledarutbildningar, först kanske sattes på paus, för att sedan ställa om till att genomföras digitalt i stället för fysiskt.

Det finns säkert många exempel på hur digitala utbildningar vuxit fram i landets alla VO-College. Här följer exempel från VO-College Jönköpings län och VO-College Kronoberg, som har ställt om och genomför handledarutbildning digitalt. I Kronoberg är utbildningarna genomförda i ESF-projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg.

Finns det fler exempel på hur handledarutbildning har genomförts digitalt?
Skicka gärna in en beskrivning på hur ni gjort i era lokala och regionala VO-College till [email protected]