Hänt i ESF-projektet - November/December 2018

ESF-projektet "Fokus Yrkesutbildning VO" startade den 1 september 2017 och pågår fram till sista februari 2019. Här kan du ta del av hur projektet har utvecklats under de senaste två månaderna.

Läs mer om Fokus Yrkesutbildning VO.

November och december var två händelserika månader i ESF-projektet. Perioden började med en arbetsdag i Örebro med huvudprojektledare Carin Bergström, metodstöd Carina Åberg samt delprojektledaren för ”Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden”, Hanna Knutsson. Hela projektgruppen inklusive metodstöd sammanstrålade lite senare i Stockholm för ett projektgruppsmöte. Fokuset låg på implementering av projektresultaten i VO-College organisation, för att genom implementeringsarbetet få effekter av projektet.

Bilder från projektgruppsmötet den 21 december 2018.

 

Tankarna kring implementeringen fortsatte på nätverksträffen med regionala samordnare inom VO-College och projektgruppen den 22 november, med temat ”På väg mot projektavslut, hur kan resultaten använda och vad behöver göras?”.  Resultaten från halvdagen används för bland annat planeringen av projekttidens sista nätverksträff i februari 2019.

Bilder från nätverksträffen den 22 december 2018.

Under november gjordes en ansökan till ESF-rådet om förlängning av en del av projektet, inom ramen för befintlig budget. Den del som föreslås att förlängas är ”Språk och kommunikationskompetens” - något som VO-College styrelse, som även är styrgrupp för projektet, beslutade. Utöver mötet med VO-College styrelse har även möten med projektets referensgrupp, VO-College Nationella råd, hållits för att presentera och diskutera projektet.

I december anordnades Vård- och omsorgscollege rikskonferens, som i år var en jubileumskonferens i samband med att konceptet och samverkan firar 10 år. Jubileumskonferensen pågick i två dagar, den 4–5 december, där dag 2 var en spridningskonferens för projektet ”Fokus Yrkesutbildning VO”.  På konferensen deltog personer från hela vård- och omsorgsbranschen. Delprojektledarna i ”Attraktion”, ”Handledning” och ”Språk och kommunikationskompetens” höll i varsina seminarier med koppling till deras respektive delprojekt, och delprojektledaren för ”Genus och jämställdhet” framförde en presentation av sitt delprojekt. Presentationer och dialoger med huvudprojektledaren, projektets metodstöd samt andra involverade i projektet, stod också på programmet.

Bilder från jubileumskonferensen den 5 december 2018.

Bland det som genomförts i delprojekten november-december 2018:

Attraktion

I november genomfördes en pilotutbildning av Yrkesutbildning modul 3 i delprojektet. Piloten mottog positiv och konstruktiv respons, vilket underlättar fortsatt utveckling av modulen.

Handledning

Den 13 november anordnade delprojektledare Gunilla Kajrup-Aspeborg ett dialogcafé om Peer-Learning. Cirka 25 personer från fyra regionala VO-College deltog med stort engagemang. Även en handledarkonferens i VO-College Skåne anordnades i november. På konferensen, där fokus bland annat riktades mot ESF-projektet, deltog också delprojektledaren för ”Språk och kommunikationskompetens”, Olga Orrit. Delprojektledarna har tillsammans tagit fram en språkmodul i handledarutbildningens steg 1 och 2 under projektet. Språkmodulen testades under november månad av två utbildningsanordnare.

Bild från dialogcaféet om Peer Learning den 13 november 2018.

Språk och kommunikationskompetens

Den 27 november genomförde delprojektledare Olga Orrit, tillsammans med utbildningsanordnare och arbetsgivare, en workshop med temat språkombud i Örebro – detta för att visa på att mer samverkan mellan utbildning och arbetsliv kring språkutveckling är nödvändigt. På workshopen fanns också en representant för den regionala arbetsgruppen Språkombud.

I början av december hölls sedan en nätverksträff för språkombudsutbildare i Stockholm. Det var en lyckad heldag med många språkombudsutbildare på plats.

 

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR