Idébank

Du har hittat till VO-College idébank! Här kan du ta del av olika sätt att synliggöra, marknadsföra och attrahera till yrken inom vård, omsorg och stöd. Klicka dig vidare utifrån vilken målgrupp du vill rikta dig till, samma aktiviteter kan finnas under flera olika målgrupper. 

Tänk på att genomföra samtliga aktiviteter på ett inkluderande sätt som speglar mångfalden i branschen utifrån både kön, ålder och etnicitet. TIPS: Bilder som förändrar världen

Vill du bidra med innehåll till idébanken? Behöver du tips på hur man kan filma med mobilen? Söker du samtyckesformulär för bildpublicering?

I Dokumentbanken hittar du mallar och tips som kan vara till hjälp. Mallen, som används för att beskriva aktivitetens innehåll, skickas ifylld till VO-College kansli. 

Välj målgrupp:

 

Bonus!

Konkreta tips och inovativa idéer! Under ett internat i november 2017 diskuterade regionala samordnare inom VO-College hur vi ska öka attraktiviteten inom branschen, utifrån olika frågeställningar. De fick sedan spontant redovisa vad de kom fram till med hjälp av film.

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare