Informationsfilm

Film är ett bra sätt att visualisera informationen på ett komprimerat sätt som är anpassat efter målgruppen. En film kan göras med avancerad teknik, med skådespelare, statister och med professionell regi och klippning om budget finns. Det kan också göras med enkla medel, utan större budget med en mobilkamera och en gratis app för filmredigering.    

Tänk på att

  • Vara tydliga från början med vilket budskap ni vill att filmen ska förmedla, vilka är målgruppen? 
  • Personerna som medverkar i filmen repesenterar ett mångfald i etnicitet, kön och ålder, samt att de har skrivit på ett samtycke för att synas i filmen. 
  •  Sträva efter en nivå på filmen som motsvarar budget, tid, kompetens och syfte.

Material och bilagor

Bra att tänka på när du filmar med mobilen

Exempel på filmer som kan inspirera inför ett utbildning- eller yrkesval:

   

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt