Instalog

VO-College Stockholm har tagit fram en instalog (digital katalog kopplat till den sociala medieplattformen Instagram) bestående av bilder och korta filmklipp. Syftet är att visa på bredden kopplat till utbildning, elever, lärare, arbetsliv, forskning, akademin, medicinteknik, internationellt arbete mm. 

Varianter på instalogen kan göras för att rikta mot olika målgrupper. I Stockholm har man valt att rikta sig till målgruppen ungdomar, föräldrar och studie- och yrkesvägledare.

Tänk på att

Utforma bilder och filmer utifrån en normkritiskt och inkluderande perspektiv. 

Material och bilagor

Se instalogen här: instagram.com/vocsthlm

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt