Jubileumskonferensen 4-5 december 2018

Med över 250 deltagare och medverkande firades VO-College 10 år som koncept och 10 år av samverkan i dagarna två. Här kan du läsa en sammanfattning av jubileumskonferensen 2018 och till höger hittar du presentationerna.

4 december

Jubileumskonferensen öppnades med välkomsttal från Vård- och omsorgscollege VD Zenita Cider. Morgonen fortsatte i temat "10 år av samverkan". Agneta Jöhnk, SKL och Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarna började med att diskutera organisationens betydelse och funktion. Därefter talade Lena Hansson från Kunskapsförbundet Väst om 10 år som certifierare.  Helena Martinson VO-College Höglandet talade om hennes erfarenheter av samverkan på regional nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Föreningen VO-College VD Zenita Cider

Stryelsens ordförande Agneta Jöhnk och styrelseledamot Inga-Kari Fryklund

Dagen fortsatte med Anne Sandstedt från Validering Väst som pratade om validering i VO-College och det utvecklingsarbete som pågår inom validering. Efter det höll Kerstin Sjösvärd, projektledare på VO-College kansli, en presentation om språkombudskonceptet, Anders Johréns, Nyckeltalsinstitutet och Aina Bigestans, Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms Universitet, presenterade ett ekonomiskt diskussionsunderlag respektive en uppföljningsstudie till konceptet. Den sistnämnda studien kommer i slutet av året.

           

                                             Helena Martinson regional ordförande VO-College Höglandet      

Aina Bigestans Nationellt centrum för svenska som andraspråk    Anders Johrén Nyckeltalsinstitutet

Årets Handledare 2018 är Radhika Good från Skaraborg. Utmärkelsen delades ut av juryns ordförande Sabina Joyau, Vårdföretagarna. Konkurrensen var stenhård och 16 fantastiska och viktiga handledare var nominerade av sina regionala colleges.

Radhika Good handledare vid Kolarebackens särskilt boende i Mariestad

På eftermiddagen gick Ann-Kristin Granberg (Socialstyrelsen) och Eva Ekstedt-Salzmann (Skolverket) igenom myndigheternas repektive förslag inom kompetensområdet vård och omsorg. Klicka här för att läsa Skolverkets regeringsredovisning till undersköterskeexamen. Wilhelmina Hoffman vid Svenskt demenscentrum höll sedan en presentation om kunskap och kompetens inom demens. Därefter följde en presentation om attraktion, där Ungdomsbarometerns Ulrik Hoffmans förde en diskussion om "att attrahera och leda morgondagens medarbetare". Dagen avslutades med att Peter Larsson höll en presentation om teknik i människans tjänst. Peter är särskild utredare för den statliga utredningen "Välfärdsteknik i äldreomsorgen".

Peter Larsson utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen

På kvällen var det dags för jubileumsmiddagen, där Kungliga Tekniska Högskolans officiella studentorkester, Promenadorquestern och med baletten paletten, stod för underhållningen.

 

5 december

VO-College pågående ESF-projekt "Fokus Yrkesutbildning VO" var temat för dag 2. Huvudprojektledare Carin Bergström och projektets metodstöd Carina Åberg (Apel AB) startade dagen med att presentera projektet och dess resultat. Carin fortsatte därefter med att prata arbetsplatslärande som löper som en röd tråd genom samtliga delprojekt. Som en röd tråd genom projketet går också genus och jämställdhetstänket som delprojektledare Hanna Knutsson höll en presentation om.

Carin Bergström projektledare och Carina Åberg metodstöd                     Hanna Knutsson delprojektledare

Vardera delprojektledare höll seminarium med teman kopplade till respektives delprojekt under dagen. Temat för delprojektet om Attraktion, där Catarina Lindahl-Petäjä är delprojektledare, var "Metoder för ökad attraktion till branschen – Idébank, yrkesambassadörer och prao". Gunilla Kajrup-Aspeborg, delprojektledare för Handledning, hade temat "Handledarorganisation i framkant – En väg till inkluderande kompetensförsörjning". "Språkkompetens och språkombud - från utbildning till arbetsplats" var delprojektet Språk och kommunikationskompetens tema, som Olga Orrit är delprojektledare för.

Catarina Lindahl-Petäjä delprojektledare

Dagens huvudämne, ESF-projektet, rundades av med att Carina Åberg tillsammans med representanter från nationell och regional nivå - Ann Georgsson från Nationella rådet och Anneli Harnegård från VO-College Kronoberg - reflekterade över projektets resultat och väntade effekter. Carina Åberg och Carin Bergström sammanfattade därefter dagen med punkten "Samverkan som strategi för fortsatt utveckling". 

Ann Georgsson Kommunal och Anneli Harnegård VO-College Kronoberg                                                                                                     

 

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan