Kansliet

Vård- och omsorgscollege kansli ligger i Stockholm.

Vi som jobbar på kansliet

 

 

Ann Gripenlöf 

- Webb- och administrationsansvarig, tel: 08-452 7321

 

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Certifieringar
 • Certifierare
 • Diplom
 • Kommunikation och marknadsföring
 • Yrkestävlingar
 

Carin Bergström

- Utvecklingsledare, tel: 08-452 74 04

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Aktuella projekt
 • Nationella kompetensrådet för funktionshinderområdet (NKR)
 • Uppföljning av regionala Vård- och omsorgscollege
 • Regionala samordnare och nätverksträffar
 • Nationella Yh-utbildningar
- Assistent, tel: 08-452 7691
 
Kontakta mig i frågor som gäller:
 
 • Regionala- och lokala college hemsidor
 • Nationella riktlinjer för handledarutbildning
 • Språkombudsutbildning/Språkombudsutbildarutbildning
 • Rikskonferensen, den årliga
 • Avgifter och fakturafrågor

 

Zenita Cider 

- VD, tel: 08-452 7624

  

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Styrelsen och Nationella rådet
 • Budget och ekonomi
 • Mandat och styrning
 • Föreningens verksamhetsplanering
 • Validering
 
 

Adresser

Besöksadress
Hornsgatan 15, Stockholm

Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Levereansadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege

Hornsgatan 15

118 46 Stockholm 

Fakturaadress
Föreningen Vård- och omsorgscollege
Box 42, 832 21 Frösön

Organisationsnummer
802464-0149

Plusgiro

640477-6

Nationella Kompetensrådet - NKR

För dig som elev/studerande

ESF-projekt

Kunskapsguiden - För dig inom hälsa, vård och omsorg

Frågor & svar (FAQ)

Så blev VO-Collegeveckan 2017