Kansliet

Ann Gripenlof - Verksamhetssamordnare

Telefon: 08-452 7321

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Certifieringar/Avtal

 • Certifierare

 • Diplom

 • Kommunikation och marknadsföring

 • Yrkestävlingar

 • GDPR

Carin Bergström - Utvecklingsledare

Telefon: 08-452 74 04

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • ESF-projekt
 • Nationella kompetensrådet för funktionshinderområdet (NKR)
 • Uppföljning av regionala Vård- och omsorgscollege
 • Regionala samordnare och nätverksträffar
 • Nationella YH-utbildningar

Olga Orrit - Språkutvecklare

Telefon: 072-534 82 69

Delprojektledare "Fokus Yrkesutbildning VO" och "Utveckling av Språkombudskonceptet"

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Språkombud,/Utbildning till Språkombud/Utbildning till språkombudsutbildare
 • Hemsida

Zenita Cider - VD

Telefon: 08-452 7624

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Styrelsen och Nationella rådet
 • Budget och ekonomi
 • Mandat och styrning
 • Föreningens verksamhetsplanering
 • Validering
 
 

Adresser

Besöksadress

Hornsgatan 15, Stockholm

Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Leveransadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege

Hornsgatan 15

118 46 Stockholm 

Fakturaadress

Elektronisk fakturaadress

Fakturor och fakturabilagor skickas till vår elektroniska fakturaadress.

Endast filer i formaten PDF, TIFF eller JPEG godtas. Filen får inte överskrida 2,5 MB och får enbart innehålla en faktura med bilagor.

Fysisk fakturaadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege

Kund-id FRX7251

FE301

105 69 Stockholm

Organisationsnummer

802464-0149

Bankgironummer

447-1652

 

 

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan