Kansliet

Ann Gripenlof - Webb- och administrationsansvarig

Telefon: 08-452 7321

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Certifieringar/Avtal

 • Certifierare

 • Diplom

 • Kommunikation och marknadsföring

 • Yrkestävlingar

 • GDPR

Carin Bergström - Utvecklingsledare

Telefon: 08-452 74 04

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • ESF-projekt
 • Nationella kompetensrådet för funktionshinderområdet (NKR)
 • Uppföljning av regionala Vård- och omsorgscollege
 • Regionala samordnare och nätverksträffar
 • Nationella YH-utbildningar

Catarina Lindahl Petäjä - Delprojektledare "Fokus Yrkesutbildning VO"

Telefon: 0470 58 91 15

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Attraktion till branschen (vård och omsorg)

Gunilla Kajrup-Aspeborg - Delprojektledare "Fokus Yrkesutbildning VO"

Telefon: 0728 - 85 48 23

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Handledning och handledarutbildning

Kerstin Sjösvärd - Projektledare "Utveckling av Språkombudskonceptet"

Telefon: 08 690 58 82

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Utveckling av språkombudskonceptet

Mimmi Winnberg - Assistent

Telefon: 08-452 7691

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Hemsida
 • Konferenser
 • Avgifter och fakturafrågor

Olga Orrit - Delprojektledare "Fokus Yrkesutbildning VO" och "Utveckling av Språkombudskonceptet"

Telefon: 08-690 58 24

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Språkombud/Utbildning till Språkombud

Zenita Cider - VD

Telefon: 08-452 7624

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Styrelsen och Nationella rådet
 • Budget och ekonomi
 • Mandat och styrning
 • Föreningens verksamhetsplanering
 • Validering
 
 

Adresser

Besöksadress
Hornsgatan 15, Stockholm

Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Leveransadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege

Hornsgatan 15

118 46 Stockholm 

Fakturaadress
Föreningen Vård- och omsorgscollege
Box 42, 832 21 Frösön

Organisationsnummer
802464-0149

Plusgiro

640477-6

Nationella Kompetensrådet - NKR

Tack, för 10 år av samverkan!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Språkombud stärker arbetsplatsen

Sökes: Framgångsrika modeller för handledning!