Kansliet

Ann Gripenlof - Verksamhetssamordnare

Telefon: 08-452 7321

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Certifieringar/Avtal

 • Certifierare

 • Diplom

 • Kommunikation och marknadsföring

 • Yrkestävlingar

 • GDPR

Carin Bergström - Utvecklingsledare

Telefon: 08-452 74 04

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • ESF-projekt
 • Nationella kompetensrådet för funktionshinderområdet (NKR)
 • Uppföljning av regionala Vård- och omsorgscollege
 • Regionala processledare och nätverksträffar
 • Nationella YH-utbildningar
 • Handledarutbidlning
 • Validering

Olga Orrit - Språkutvecklare
Telefon: 072-534 82 69

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Språkombudskoncpetet
 • Utbildning till Språkombud/Utbildning till språkombudsutbildare
 • Språket på jobbet - hemsida
 • Regionala sidor 
 • VO-Collegeveckan

Zenita Cider - VD

Telefon: 08-452 7624

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Styrelsen och Nationella rådet
 • Budget och ekonomi
 • Mandat och styrning
 • Föreningens verksamhetsplanering

​Helena Rehnberg - Projektledare Yrkesprov

Telefon: 070-1622927       

 
 
Kontakta mig i frågor om Yrkesprov i vård och omsorg

Vård- och omsorgslärare

Maria Dejevik - delprojektledrae Validering vård och omsorg samt Yrkesprov

Telefon: 072 246 50 20

Kontakta mig i frågor om validering 

 

Ingrid von Sydow- delprojektledrae Validering vård och omsorg
Telefon: 070 574 30 22

Kontakta mig i frågor om validering 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt