Kansliet

Ann Gripenlof - Verksamhetssamordnare

Telefon: 08-452 7321

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Certifieringar/Avtal

 • Certifierare

 • Diplom

 • Kommunikation och marknadsföring

 • Yrkestävlingar

 • GDPR

Carin Bergström - Utvecklingsledare

Telefon: 08-452 74 04

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • ESF-projekt
 • Nationella kompetensrådet för funktionshinderområdet (NKR)
 • Uppföljning av regionala Vård- och omsorgscollege
 • Regionala processledare och nätverksträffar
 • Nationella YH-utbildningar
 • Handledarutbidlning

Olga Orrit - Språkutvecklare
Telefon: 072-534 82 69

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Språkombudskoncpetet
 • Utbildning till Språkombud/Utbildning till språkombudsutbildare
 • Språket på jobebt - hemsida
 • Regionala sidor 

Zenita Cider - VD

Telefon: 08-452 7624

Kontakta mig i frågor som gäller:

 • Styrelsen och Nationella rådet
 • Budget och ekonomi
 • Mandat och styrning
 • Föreningens verksamhetsplanering
 • Validering
 
 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt