Styrgrupp 2019-2020

Ordföranden 2019-2020

 • Sonja Erlandsson HR direktör Linköpings Kommun representerar Linköpings Kommun Social- och omsorgsförvaltningen, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen i egenskapen av huvudman.

Medlemmar

 • Katarina Mattsson processledare lokala VO-C
 • Peter Hermansson samordnare regionala VO-C
 • Eva Huhlt verksamhetschef äldreomsorgen kommunledning Kinda kommun 
 • Marie Karlsson Kommunal -kommunal vård och omsorg
 • Daniel Brehmer Kommunal -vård och omsorg inom Region Östergötland
 • Marie Gren verksamhetschef Leanlink, Linköpings kommun
 • Mari Edeson verksamhetschef, Theres Skog verksamhetschef Attendo
 • Mona Gillner verksamhetschef Vardaga
 • Charlotte Ejdehage verksamhetschef Vardaga
 • Sabine Bodell verksamhetschef Norlandia
 • Petra Axelsson utbildningschef Hermods
 • Maria Karlsson APL & Metodsamordnare Birgittaskolan,
 • Björn Kjellman rektor Birgittaskolan Gymnasium
 • Therese Andersson rektor Birgittaskolan Vuxenutbildning
 • Cecilia Nilsson verksamhetschef MoA Lärcentrum
 • Karl-Erik Eriksson rektor Kinda lärcentrum
 • Anneli Hegebrandt biträdande rektor KompetensUtvecklingsInstitutet
 • Mikael Ejerblom rektor Yrkesgymnasiet lärlingsutbildning
 • Jimmy Wentzell rektor Drottning Blankas gymnasieskola
 • Karin Steinvall VFU-studierektor vårdprogrammen, koordinator Region Östergötland
 • Karin Fagéus sakkunnig utbildning- och arbetsmarknadssförvaltningen Linköpings Kommun
 • Helena Carlevald verksamhetsstrateg HR Social och Omsorgsförvaltningen Linköpings Kommun
 • Peter Sedell verksamhetschef, Institutet af lärande

 

Nyheter

 • 18jan2021

  Språket på jobbet - lansering av en ny hemsida

 • 22dec2020

  Nyhetsbrev 4 2020

 • 18dec2020

  Yrkeslärare hyllas med ett konstverk på skolan

 • 15dec2020

  Förändringar i barn- och fritidsprogrammet den 1 juli 2021

 • 15dec2020

  Uppdaterade kvalitetskriterier från 1 januari 2021

 • 14dec2020

  Validering vård och omsorg – utveckling pågår

 • 14dec2020

  Förslag till innehåll i nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning inom äldreomsorgen

 • 14dec2020

  Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet den 1 juli 2021

 • 14dec2020

  VD har ordet december 2020

 • 10dec2020

  Ny ordförande och två nya ledamöter i VO-College styrelse