Lyft språket på jobbet!

Det är många som vill veta mer om vad det innebär att arbeta språkutvecklande, varför de ska göra det, vilka vinsterna är, och hur de bäst kan ge språkstöd i arbetet. Lyft språket på jobbet! Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande, bygger på många års erfarenheter av att arbeta språkutvecklande. Boken innehåller konkreta tips och råd kring hur man kan bygga en språkutvecklande arbetsplats. Det finns mallar, övningar, exemplar från arbetsplatser och mycket mer. Handboken finns tillgänglig som PDF men du kan även beställa den.

Beställ handboken "Lyft språket på jobbet!"

Lyft språket på jobbet! kostar 120 kr inkl. moms, exkl. frakt. Boken väger 412 gr.

1. Ladda ner och fyll i beställningsblankett och skicka sedan den till [email protected]
2. Markera mejlet med BESTÄLLNING AV LYFT SPRÅKET PÅ JOBBET!

Vid frågor om språkombud kontakta: [email protected]  

 

 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt