Marknadsföring

För att kommunicera och marknadsföra VO-College finns strategiska dokument och informationsmaterial som hjälp i arbetet. Du hittar bifogade dokuemnt längst ner på sidan. 

Kommunikationsplan

För att planera och samordna kommunikation och marknadsföring inom VO-College finns en kommunikationsplan. Den är nationell och kan brytas ner på regional och lokal nivå. Kommunikationsplanen är vägledande så att regionala och lokala college följer den i den omfattning de har möjlighet.

I dokumentbanken här ovan finns en mall för regionala och lokala college att skriva en egen kommunikationsplan.

Informationsmaterial och trycksaker

Bildspel, foldrar och affischer finns att ladda ner för att användas vid evenemang, konferenser och likande.

Du kan också beställa extra certifikat och VO-Collegeskylten att sätta upp på skolor och arbetsplatser inom VO-College. 

Filma med mobilen

Film är ett bra sätt att visa vad som händer inom VO-College. Mobilen finns alltid till hands och är lätt att använda för att göra en kortare film att lägga på t ex hemsidan eller sociala medier. Här hittar du en manual för hur du filmar med mobilen.

Sociala medier

VO-College har en nationell facebooksida - Vård- och omsorgscollege nationellt och en hashtag på instagram #vocollege.

Vad kan man skriva i sociala medier?

  • Innehållet ska vara relevant för VO-College
  • Ingen känslig eller sekretessbelagd information
  • Inga bilder utan medgivande

Inspirationsfilmer 

SKL - Sveriges Viktigaste Jobb

Arbetsförmedlingen 

Helsingborgs stad - We want you 

Region Kronoberg - Välj en framtid i vård och omsorg