Grafiska riktlinjer

Logotyp

Logotypen är varumärkesskyddad. Användning utan godkännande beivras.

Endast de regionala och lokala VO-College som blivit certifierade får använda logotypen.

Logotypen är en kvalitetsgaranti och användningsrätten omprövas efter
tre och fem år.

Logotypen får bara användas enligt de grafiska riktlinjerna.

Högerställd

Det finns två varianter av logotypen. En högerställd, som ska placeras till höger i dokumenten. Det är den vanligast förekommande varianten. I till exempel office-dokument, broschyrer och annat informationsmaterial. Den andra varianten är centrerad. Den placeras alltid centrerat. Kan användas på reklamprodukter såsom t-shirts, väskor m.m.

Logotypen får naturligtvis användas tillsammans med andra logotyper men den får inte byggas om eller ihop med andra symboler. Till exempel landskaps/regionsymboler. Den får inte vridas, ha en bakgrundsfärg (platta) eller placeras på en bild.

Förkortning

Den officiella förkortningen av Vård- och omsorgscollege är VO-College.

Typografi

I presentationsmaterial om VO-College, såsom broschyrer eller andra trycksaker, rekommenderas Lucida Sans regular som typsnitt (både i brödtext och rubriker) för PC och Office-programmen (som Word). För Macintosh används Frutiger (light i brödtext, och regular i rubriker).

Vid tryck

EPS filformat

Vektoriserat eps-format är skalbart i det oändliga (åt båda hållen).

Används vid all slags tryckning, som broschyrer, annonser, visitkort, osv.

4-färg (cmyk) är anpassad för vanlig offsettryckning (tidningar). Kallas också processfärg.

Dekorfärgslogotypen är 2-färg. Här finns 2 olika röda, beroende på papperskvalitet.

Svart/vit variant finns för de tillfällen färg inte finns att tillgå.

För webben

Används till Office-program och all slags webbpublicering (som hemsidor osv).

Den är i rgb-färgläge, dvs anpassad för skärm.

Om/när ni skriver ut den kommer skrivaren att konvertera färgen till fyrfärg.

Jpeg-filer kan förminskas, men ALDRIG förstoras. (då blir det taggiga, eftersom upplösningen inte räcker till).

Jpeg-filen finns att ladda ner i 3 olika storlekar.

Färger

Logotypen innehåller en röd och en grå färg som även styr grafiska profilen.

Vård- och omsorgscollege profilen består således av logotypens färger; röda och grå + vitt och svart (gråtoner).

I layouter (på webb eller trycksaker) av ska dessa färger användas.

4-färgsblandning

Grå: 55% svart

Röd: 60% cyan, 90% magenta, 60% gul

Dekorfärger (2-färgstryck)

Grå: 55% svart

Röd: Pantone 1955 på obestruket papper, Pantone 209C på bestruket papper.

Rgb-färger

Grå: 145 R, 146 G, 148 B

Röd: 128 R, 56 G, 78 B

Hex-färger

Grå: #919294

Röd: #80384E

Utöver dessa kan ljusare grå användas i layouter.

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR