Informationsmaterial och trycksaker

Bildspel och foldrar om Vård- och omsorgscollege att använda vid till exempel konferenser, möten och mässor.

Bildspel/PowerPoints

  • VO-College 10 år! - För att synliggöra VO-College 10-årsjubileum 2018. 
  • Det här är VO-College (ENKEL) - Kort beksrivning som kan användas på exempelvis informationsskärmar/tv hos verksamheter som ingår i samverkan, eller nyfikna utomstående. 
  • Det här är VO-College (MER DETALJERAD) – Ger en övergripande bild av konceptet och uppdraget
  • Det här är VO-College (FÖR ELEVER OCH YRKESAMBASSADÖRER) – Anpassad för information riktad till elever och yngre målgrupper.

  • VO-College organisation – ger en bild över föreningens organisation
  • Health and Care services College - beskriver VO-College på engelska

Foldrar

Skriv ut foldern i färg och välj: Skriv ut på båda sidor - vänd sidorna längs kortsidan.

  • Arbetsliv och utbildning tillsammans – beskriver konceptet, vänder sig till arbetslivet
  • Vi äger, vi bryr oss, vi kan – beskriver koncept och utbildning, vänder sig till studerande och andra som vill veta mer
  • VO-College kvalitetskriterier - beskriver kriterierna och certifieringsprocessen, vänder sig till arbetsgivare och utbildare som är intresserade att bilda ett college eller ansluta sig till ett befintligt. Den vänder sig även till arbetsgivare och utbildare som redan är anslutna och andra inom samverkan.

Välkomstbrev till elever

Välkomna och gratulera nya elever till våra utbildningar på gymnasiet. För det finns två förslag på brev som kan anpassas utifrån lokala förutsättningar.

Ett brev är riktat till elever som ska börja på gymnasiet och har valt Vård- och omsorgsprogrammet.  Det andra är riktat till elever som gått ett år på Barn- och fritidsprogrammet och sedan valt inriktningen Socialt arbete.

Affischer

Kan skrivas ut (A3-format utan marginaler) och sättas upp på väggen under exemeplvis öppethus, gymnasiemässor osv för att informera om utbildningarnas innehåll. 

VO-Collegeskylt

Kan beställas från kansliet vid två tillfällen per år. En länk för beställning sänds till regionala samordnare i april och oktober.

Skylten är gjord i klart plexiglas med måtten 210 x 210 mm. På skylten finns den regionala loggan i färg och texten Certifierad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Skylten fästs med aluminiumdistanser och skruvas in i väggen. 

Priserna är exklusive moms och gäller för den totala beställningen av skyltar som kansliet gör vid ett tillfälle. Det innebär att ett college kan beställa färre än 50 skyltar eftersom vi lägger ihop beställningarna. Det är det totala antalet som räknas även om beställningen gäller för olika college.

Vid beställning av minst 50 skyltar – 159 kronor styck

Vid beställning av 100 skyltar eller fler - 125 kronor styck

Certifikat

VO-College som blir certifierade får ett inramat certifikat som bevis på att de uppfyller kriterierna för VO-College. Certifikatet överlämnas av en certifierare vid ceremonin  för ett nytt VO-College.

Om ett VO-College vill ha fler certifikat går det att beställa från kansliet till självkostnadspris. De kostar 500 kronor styck exklusive moms plus porto och levereras utan ram.

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering