Ny omgång utbildning till Språkombudsutbildare

tisdag, 24 oktober 2017

Under våren 2018 (med start i februari) erbjuder föreningen Vård- och omsorgscollege tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en ny omgång utbildning till språkombudsutbildare. 

Utbildningen riktar sig till lärare eller motsvarande med minst 30 högskolepoäng i Svenska som andraspråk eller dokumenterad erfarenhet av SFI/Svenska som andraspråk, vård- och omsorgslärare med gedigen kunskap och erfarenhet av hälso- och sjukvård, äldreomsorg och/eller omsorg om personer med funktionsnedsättning samt till verksamma inom vård och omsorg med vana att leda grupper. De två personer (team) som anmäls bör uppfylla följande kriterier som par:

  • Kunskap om och intresse för vård- och omsorgens vardagsarbete
  • Kunskap om social dokumentation
  • Kunskap om andraspråksinlärning och – utveckling
  • Datorvana
  • Möjlighet och motivation till att använda Facebook som verktyg i utbildningen
  • Kunskap och erfarenhet av pedagogik och didaktik 

Utbildningen omfattar fyra träffar under våren 2018 med mellanliggande uppgifter som beräknas omfatta c:a sex arbetsdagar. Deltagande i träffarna är obligatoriskt. Utbildningen genomförs kl. 10.00 – 16.30 i Stockholm (se adress nedan) på följande datum:

  • Tisdag den 6 februari 2018, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på Gävlegatan 16
  • Tisdag den 13 mars 2018, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på Gävlegatan 16
  • Tisdag den 10 april 2018, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på Gävlegatan 16
  • Måndag den 14 maj 2018, Sveriges Kommuner och Landsting på Hornsgatan 20 

Här hittar du mer information om den här utbildningsomgången. Anmälan görs via regionalt Vård- och omsorgscollege. Sista anmälningsdag är onsdag den 20 december. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Observera att kursen genomförs under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäls

Från och med årsskiftet (2017–2018) så står föreningen Vård- och omsorgscollege som ägare till konceptet och utbildningen till språkombud och språkombudsutbildare

Läs mer om Språkombud, och om utbildningen till Språkombudsutbildare.

Nationella Kompetensrådet - NKR

Den fantastiska resan mot äventyret!!

ESF-projekt

Kunskapsguiden - För dig inom hälsa, vård och omsorg

Sveriges Viktigaste Jobb!

Rikskonferens 2017