Projektledningen möter (H)järnkoll

tisdag, 17 april 2018

Projektledningen för Vård- och omsorgscollege ESF-projekt "Fokus Yrkesutbildning VO" träffade den 17 april representanter från riksförbundet Hjärnkoll, utifrån syftet att få information om deras arbete samt mer kunskap utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för personer med psykisk ohälsa. 

Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Hjärnkoll har även ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller som är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De föreläser om sina upplevelser och bidrar till att öka öppenheten om psykisk ohälsa. Läs mer om deras ambassadörstjänster.

På bilden ovan: Maria Kindefält Trygg och Karin Haglind från Hjärnkoll.

På mötet diskuterades bland annat olika material som Hjärnkoll tagit fram till chefer och kollegor kring hur en kan arbeta strategiskt förebyggande och stödjande med psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Du hittar dessa och mycket mer här! 

De horisontella principerna (jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet) är centrala delar i VO-College ESF-projektet och ska genomsyra helheten. Vad gäller tillgänglighet för personer med psykisk ohälsa kunde Hjärnkoll bidra med viktiga insikter och projektledningen ser fram emot fortsatt samarbete. 

Efter mötet med Hjärnkoll fortsatte projektledningen med gemensamt arbete kring bland annat förändringsteorier och planering av fortsatt arbete inom projektet med fokus på arbetsplatslärande, attraktion till branschen, handledning och språk och kommunikationsutveckling.

På bilden ovan: Olga Orrit, Gunilla Kajrup-Aspeborg, Catarina Lindahl-Petäjä, Carin Bergström och Carina Åberg (metodstöd).

 

Läs mer om ESF-projektet "Fokus Yrkesutbildning VO"

Nyheter

 • 20apr2018

  Nytt webbaserat stöd för kartläggning av yrkeskunskaper

 • 10apr2018

  VO-College Jubileumskonferens

 • 23mar2018

  Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

 • 21mar2018

  TEMADAG: Kompetens inom äldreomsorgen

 • 20mar2018

  Nytt system för nyhetsbrev: Uppdatera din prenumeration!

 • 16mar2018

  Webbutbildning om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

 • 7feb2018

  Palliation ABC - Betaniastiftelsen i samarbete med Svenskt Demenscentrum

 • 6dec2017

  Utbildning för språkutveckling inom vård och omsorg tas över av Vård- och omsorgscollege

 • 5dec2017

  Bilder från Rikskonferensen 2017

 • 15nov2017

  Statsbidrag för utbildning för tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen