Modeller för handledning inom vård och omsorg!

onsdag, 20 juni 2018

Nu kan du bidra till att sprida er modell och organisation för handledning! Som en del i ESF-projektet ”Fokus Yrkesutbildning VO” och det delprojekt som handlar om handledning, finns en förhoppning om att sprida olika modeller för handledning som redan genomförs i verksamheterna. Syftet är att inspirera och sprida dessa modeller till regionala och lokala VO-College.

Bifogat på den här sidan (under bilden) ligger en mall som kan användas för att beskriva modellen och organisationen för handledning i aktuell verksamhet.

Mallen kan fyllas i av alla som arbetar i vård- och omsorgsverksamheter samt av andra som vill tydliggöra bra utvecklingsarbete som behöver spridas. Det är viktigt att det framgår vem som lämnat redogörelsen, funktion i organisationen, samt på vilket sätt hen har möjlighet att vara behjälplig vid spridning till andra organisationer. Eventuella underlag så som utvärderingar och rapporter får gärna bifogas.

Ifylld mall skickas [email protected] och kommer så småningom att publiceras på den nationella hemsidan tillsammans med underlag från övriga verksamheter. På så sätt kan  modeller för handledning spridas och inspirera övriga VO-College i landet till vidare arbetplatslärande och utveckling. 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR