VO-Collegeveckan är snart här - dags att börja förbereda!

tisdag, 28 augusti 2018

Den 15:e oktober drar VO-Collegeveckan 2018 igång! Det kan vara dags att börja tänka på vart fokus ska ligga i år, om det ska vara något tema och om någon särskild behöver bjudas in i god tid. Här samlar vi lite information som kan vara bra att ha för att få rull på planering och förberedelser. 

  • Vad är VO-Collegeveckan? - Läs mer om syftet, målgrupper och mycket mer. 

  • Inspiration från tidigare år - Ta del av aktiviteter från 2017, 2016 och 2015

  • Kommunikationsplan - Ta hjälp av mallen för kommunikationsplan som finns i här! 

  • Teman - Vill ni ha ett tema? Det kan exempelvis vara: 10 år av samverkan inom VO-College, världens viktigaste handledare, genus och mångfald, språkutvecklande arbetssätt, nya generationens vård och omsorgspersonal, karriärvägar och utvecklingsmöjligheter, eller något helt annat som ni själva kommer på! Varje regionalt och lokalt VO-College väljer själva om och vad de ska ha för tema. 

  • Informationsmaterial och PowerPoints - Här hittar du broschyrer för utskrift PowerPoints för olika syften och med olika information, med mera. 

  • Mallar och stödmaterial- Använd färdiga mallar för exempelvis stipendium och samtycke för publicering av bilder, ta del av tips på hur du filmar med mobilen (m.m.)

  • Idébanken - Här finns olika aktiviteter som riktar sig till olika målgrupper, som kan inspirera och vara till hjälp i utförandet. 

 

Alla aktiviteter som genomförs ute i landet under VO-Collegeveckan får gärna skickas in med beskrivning av aktivitet och eventuella bilder eller filmer (som måste ha samtycke från samliga medverkande) till Vård- och omsorgscollege kansli för löpande publicering på hemsidan i syfte att sprida allt som görs och inspirera andra till att göra något liknande. Tack på förhand för era bidrag! 

 

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering