Tre modeller för handledning

onsdag, 12 september 2018

Tre nya modeller för handledning! Här är de tre första handledarmodellerna i det nyligen lanserade konceptet, som handlar om att sprida olika verksamheters modeller för handledning samt inspirera andra verksamheter inom VO-College. 

Nu delar de tre första verksamheterna med sig av sina modeller för handledning. I dokumentsfältet till höger kan du läsa mer om hur Sahlgrenska universitetssjukhuset, Backebo vård & omsorg och Svedala kommun har gått tillväga för att få handledarskapet att fungera på sina verksamheter. Bli inspirerad av hur olika handledaruppdrag kan komplettera varandra, hur uppföljning kan tillgängliggöras för alla i arbetslaget, steg 3 på handledarutbildningen, med mera.

Modellerna är en del av ett koncept, som vuxit fram ur ESF-projektet "Fokus Yrkesutbildning VO":s delprojekt som rör handledning. Konceptet bygger alltså på att dela modeller för handledning som utförs i olika vård- och omsorgsverksamheter. Det handlar om att lyfta olika modeller för handledning för att sedan i verksamheterna öka tillgängligheten av APL/LIA samt praktik- och praoplatser inom vård och omsorg. 

Skicka in din verksamhets handledarmodell du också! Alla inskickade modeller sparas på sidan för "Modeller för handledning". Där hittar du också en mall som modellbeskrivningen ska utgå ifrån. Skicka det därefter till delprojektledare Gunilla Kajrup-Aspeborg

För mer information, besök "Modeller för handledning"!

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering