VO-College på plats på första BOSS-workshopen

tisdag, 23 oktober 2018

"Förutsättningarna för att skapa en hållbar valideringsmodell" var temat när Myndigheten för Yrkeshögskolans ESF-projekt "Branschvalidering - Operativ och Strategisk Samverkan" (förkortat till BOSS) hade sin första workshop nu i oktober.

Vård- och omsorgscollege var en av 16 branschorganisationer på plats. Fokuset för BOSS-projektet är bland annat riktat mot framtagandet av nya valideringsmodeller och ansökan om att få branschkvalifikationer inplacerade i Svenska referensram för kvalifikationer (SeQF). VO-College deltar för att kvalitetssäkra VO-College valideringsmodell utifrån standarden för branschvalidering.

Stöd i olika former finns att tillgå branschorganisationerna i arbetet med ESF-projektet. Bland annat presenterandes en expertgrupp, som kommer att kunna bistå stöd i arbetet. Även projektets styrgrupp, bestående av LO, Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen, YA-delegationen samt Valideringsdelegationen, introducerades under eftermiddagen.

Under dagen arbetade deltagarna i blandade grupper. VO-College ser, som de andra branschorganisationerna, positivt på att kunna arbete branschöverskridande för att dela med sig av sina erfarenheter under arbetets gång. Det var en mycket givande dag. 

Nästa Workshop i BOSS-projektet kommer att äga rum i början av nästa månad.

Nationella Kompetensrådet - NKR

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018