Inbjudan till seminariet den 16 januari 2019

torsdag, 15 november 2018

Hur rustar man en arbetsplats för att både möta kompetensförsörjningsbehoven, rekrytera människor som är nya på den svenska arbetsmarknaden och samtidigt utveckla och behålla de medarbetare man har? Vi bjuder in till ett seminarium för att titta närmare på språkombud och diskutera hur det arbetssättet kan bidra till välfungerande verksamheter, inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård.  

Aina Bigestans, universitetslektor från Stockholms universitet kommer att inbjuda till diskussion av denna fråga vid redovisningen en uppföljningsstudie som gjorts på uppdrag av VO-college. Studien är baserad på besök och intervjuer med språkombud, enhetschefer och medarbetare på ett antal arbetsplatser i äldreomsorgen i olika delar av landet.  
Hela eller delar av seminariet kommer dessutom att webbsändas.  

Tid och plats

Tid: Kl. 08.30-11.00, 16 januari 2019 

Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm, lokal Torget 

Anmälan 

Anmäl dig senast den 14 januari. (Både för dig som deltar på plats och via webb). Klicka här för att anmäla dig.

Vänligen observera att antalet platser i lokalen är begränsat. Först till kvarn med att anmäla sig gäller alltså för de som vill delta på seminariet på plats.

Målgrupp

För dig som jobbar med frågor om kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling, arbetsplatslärande eller arbetsmiljö och som är intresserad av kommunikation på arbetsplatsen. 

Seminariet är kostnadsfritt. 

Läs mer om språkombud här

Om du har frågor kan du kontakta Kerstin Sjösvärd eller Elsa Mattsson.

Titta gärna på filmen där enhetschef Maria Grans (kirurgavdelning 6 på Kirurgikliniken i Ljungby lasarett) berättar om deras satsning på språkombud.

Seminariet sker i samband med att VO-College på uppdrag av SKL har sett över och utvecklat konceptet språkombud. Syftet är att språkombud, som tagits fram för att användas i äldreomsorgen, ska kunna användas av fler yrkesgrupper, bland annat inom hälso- och sjukvården. Arbetet skedde inom ramen för projektet Vägar till jobb – ta tillvara nyanländas kompetens i välfärden, som under 2018 beviljades främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Projektet var ett samarbete mellan SKL, Akademikeralliansen, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Svenska kommunalarbetareförbundet, Sveriges läkarförbund, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision och Vårdförbundet.  

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering